Létající střecha s rozměry fotbalového hřiště

Létající střecha s rozměry fotbalového hřiště

Busana Cinema Centre je domovem mezinárodního filmového festivalu v Jižní Koreji. Hlavním záměrem architektů bylo vytvořit dílo se střechou, která není pouze strohou konstrukcí, ale živým architektonickým prvkem.

Základní koncept tohoto projektu spočíval v propojení otevřených a uzavřených prostorů, jakož i veřejných a privátních zón. Zatímco kina jsou umístěna v členité budově s vystupující konstrukcí, centrální veřejný prostor se nachází mezi venkovním kinem a obrovským veřejným prostorem, který se nazývá Red Carpet Area (zóna červeného koberce) – anebo recepční zóna. Zóna červeného koberce je trojdimenzionální: po rampě, která vede podél dvojité trychtýřovité konstrukce, se čestní hosté dostanou do recepční haly. Každá z těchto dvou zón je zastřešena obrovskou kupolovitou střechou, jedna má rozměry 60 × 120 metrů – velikost fotbalového hřiště – a 85 metrů dlouhou konzolu.

„Podařilo se nám vytvořit dílo podobné křídlu letadla, nepotřebovali jsme už žádné podporné sloupy. Vykonzolovaná část střechy s jejími 85 metry je dvakrát delší než jedno křídlo letadla Airbus A380.“ První projekt Wolfa D. Prixe, výkonného ředitele architektonického studia COOP HIMMELB(L)AU v Jižní Koreji, podává téma střechy jako architektonického prvku – téma, kterému se v architektonickém studiu COOP HIMMELB(L)AU věnují již dlouhou dobu. Již během renesance a baroka se střecha transformovala do kupole, a tím získala jedinečný význam.

Ale byli to Oscar Niemeyer a Le Corbusier, kteří povýšili střechu z obyčejné ochranné konstrukce na architektonický prvek vhodný k realizaci rozmanitých koncepcí. Střecha Niemeyerova domu v Rio de Janeiro nesleduje stroze linie půdorysu, ale je odrazem struktury okolního prostředí a přírody. Na základě těchto idejí vytvořili architekti COOP HIMMELB(L)AU i střechu budovy sídla německého výrobce vozidel BMW – BMW Welt v Mnichově a i Busan Cinema Center. Konstrukce střechy bez podepření sloupy oplášťující prostor se velmi přibližuje k ideji létající střechy. Jde o velkorozponovou trojdimenzionální kloubovou střešní konstrukci.

Světelnou instalaci střechy mohou světelní designéři naprogramovat tak, aby umožňovala světelnou projekci animované grafiky, která koresponduje s právě probíhajícím eventem. V budově se nachází multifunkční divadlo, kina, venkovní kino, veřejné náměstí. Je tím nejlepším místem na organizování mezinárodního filmového festivalu. Centrum reprezentuje novou kombinaci kultury, zábavy, technologií a architektury s veřejným prostorem.

Architektonický návrh a projekt: COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix, W. Dreibholz & Partner ZT GmbH
Hlavní architekt: Wolf D. Prix
Spolupracující projektant: Michael Volk
Architekt projektu: Günther Weber
Architektonický návrh konstrukce: Martin Oberascher, Jörg Hugo
Projektový tým: Sergio Gonzalez, Rob Henderson, Guthu Hallstein, Matt Kirkham, Veronica Janovska, Dieter Segerer, Markus Baumann, Jasmin Dieterle, Anja Sorger, Jana Kucerova, Jan Brosch, Ivana Jug
3D design: Renate Weissenböck, Jan-Ruben Fischer
Model: Paul Hoszowski, Ernst Stockinger, Vincenzo Del Monaco, Johannes Spiesberger, Marcus Ehrhardt, Hyoung Sub, Marc Werner
Soutěžní tým: Victoria Coaloa, Rob Henderson, Paul Hoszowski, Jörg Hugo, Irakli Itoni, Alex Jackson, Matt Kirkham, Shannon Loew, Mona Marbach, Jens Mehlan, Tom Wiscombe, Burcu Bicer, Etienne Chanpenios, Monika Heliosch, Akvile Rimantaite
Užitková plocha: 58 000 m2
Multifunkční divadlo: 1 000 sedadel
Tři kina: 600 sedadel
Venkovní kino: 4 000 sedadel

TEXT: COOP HIMMELB(L)AU, wad
FOTO: Duccio Malagamba

Komentáře