Moderní jihomoravské město?
Galerie(26)

Moderní jihomoravské město?

Když se řekne „jihomoravské městečko“ většina lidí si jistě pod tímto heslem představí vinné sklípky ve vinohradech a malebná selská stavení. Město Veselí Nad Moravou je menší, skoro dvanáctitisícové, město s řekou Moravou a polohou nedaleko CHKO Bílé Karpaty i přírodního parku Strážnické Pomoraví.

Když si prohlédnete historické fotografie, dokonce ještě z počátku 20. století., vidíte ty klasické sedlácké chaloupky s doškovými střechami. Dominantu města tvořil od dob svého vzniku empírový zámek, předtím středověký vodní hrad z 13. století, který dodával Veselí charakter i význam.

Zámek je však po druhé světové válce v chátrajícím stavu. Dnes je naprosto pustý a prázdný, ve velmi kritickém stavu včetně závažných statických poruch. Byla vypsaná architektonická soutěž na obnovu této opuštěné kulturní památky a vítězný projekt prezentoval luxusní čtyřhvězdičkový hotel. Od vyhodnocení soutěže přešla doba šesti let, proběhl záchranný archeologický výzkum (2008-2009), ale dnes po nějakých stavebních pracích v okolí zámku stále není ani památky.

Podobně, další charakteristickou dominantou byl od svých prvopočátků kostel svAndělů strážných, největší ze tří, dodnes existujících, veselských kostelů.  Za života jediné, doposud žijící, generace se však město Veselí nad Moravou změnilo téměř k nepoznání. Dvacáté století bylo pro Veselí nad Moravou, podobně jako pro mnoho jiných měst, doslova fatální.

Jaký je dnešní výraz města?

Budování socialismu poznačilo svými hmotnými zásahy i toto město, vyrostlo zde několik panelákových sídlišť, která převzala také úlohu (minimálně) výškové dominanty a přetvořila siluetu a tvář města. Ve Veselí však bylo vybudované také úplně nové náměstí, náměstí Míru, s novou dominantou typického kulturního domu i panelové bytovky naproti, která zatarasila přístup i výhled na barokní klášterní kostel sv. Andělů strážných. Náměstí ještě dotváří další občanská vybavenost.

Centrum města se z původního historického náměstí staré části města se zámkem, přesunulo na opačný břeh Moravy, kde vždy bylo jenom předměstí. U většiny měst je pro jeho obyvatele „městem“ historická část, tady je tomu naopak.  Staré náměstí zůstalo odlehlé a prakticky liduprázdné. I navzdory nedávné rekonstrukci dnes tady občan najde spíše jenom vybavenost, kterou navštíví zřídkakdy. Žádná kavárna nebo cukrárna. Sotva koho vůbec napadne přijít sem a posadit se. Ale naštěstí se zde uplynulou sobotu konal Mikulášský jarmark, jak ukazují ještě ponechané stánky.

Nové náměstí Míru však taktéž působí pustým dojmem a jakoby bez života. Ano lidé se tu pohybují a procházejí tudy. Náměstí je důležitým uzlem pěších tahů a najdeme zde hlavní občanskou vybavenost, na náměstí navazuje hlavní městská obchodní promenáda. Ale zdá se, že ve skutečnosti těmito místy lidé jenom prochází. Sotva kdo se na tomto rozsáhlém až neútulném prostoru zastaví, aby se tu posadil někde na lavičce.

Co je dnes dominantou Veselí nad Moravou? Kde a čím zde lidé žijí a setkávají se?

Co by si dnes lidé dali na veselské pohlednice a známky? Byl by to stále zámek anebo veselský kostel?

Workshop

23. -25. 11. 2012 se ve Veselí nad Moravou konal  architektonicko – comicsový workshop, jehož záměrem bylo, vytvořit neomezenou hravou formou utopickou vizi města Veselí nad Moravou a na plakátě město změnit.

Vizualizace: Petr Jakšík, architekt & Martin Poláček, grafik (účastníci workshopu): „Cíleně přehnaná nejčernější vize budoucnosti Veselí. Vize zveličuje stav současnosti, a sice vyprázdněnosti centra města. Centrum města je jen křižovatkou, spojnicí několika bodů. Nevybízí k zastavení, rozvoji sociálních, kulturních a obchodně společenských vztahů. Zdravou obchodní ulici nahrazuje banální kostka nákupního centra, kde je mezi obchodními odděleními nutno překonat jen desítky metrů. V centru jsou to stovky. Většina sociálních vztahů se odehrává v okolí supermarketu. Město mlčí. Ve chvíli, kdy se supermarket uzavře, celý střed spí. Není kam jít a ani proč. V centru je prázdno a přátelé přece potkáme zítra v supermarketu. Odstěhujme se tedy jinam? Tam, kde nám město nabízí víc, nebo se pokusíme centrum aktivizovat? Patří přece nám. Město se rozšiřuje a centrum nežije, nemělo by to být naopak?“ ((Petr Jakšík, architekt & Martin Poláček, grafik (účastníci workshopu

Vizualizace: Lenka Všetulová, studentka architektury & Petr Jakšík, architekt & Martin Poláček, grafik (účastníci workshopu):

 „Návrh je palcovým titulkem přeměny opuštěného náměstí. Místo, které lidé jen přecházejí, se stalo výchozím bodem pro návrh změny města tak, aby lákalo obyvatele i návštěvníky z širokého okolí. Lenka ve svém utopickém návrhu rozšířila řeku Moravu do středu veselských Benátek a vytvořila tak promenády s kavárnami, procházková mola, podvodní prostory a různé zábavně sportovní aktivity. Návrh oázy odpočinku konkrétně neřeší problematiku Veselí, poukazuje ale na to, že centrum je hybatelem života v celém městě.“ (Petr Jakšík, architekt & Martin Poláček, grafik (účastníci workshopu)

Tendence v tomto duchu už naštěstí Veselí nad Moravou trochu chytá… na obchodní promenádě navazující na náměstí došlo ke konverzi panského dvora ze 17. století na multifunkční a kulturní centrum, Turistické centrum Veselska, s muzeem a galerií.

K slavnostnímu otevření Panského dvora došlo 1. a 2. prosince 2012.

Foto (8.12.2013), text: Lenka Všetulová
Vizualizace: Petr Jakšík, Martin Poláček, Lenka Všetulová
Titulní text k výsledkům Hero architecture workshopu: Petr Jakšík, Martin Poláček