Konference Future Cities a problémy s růstem měst

Konference Future Cities a problémy s růstem měst

V rámci stavebních veletrhů v Brně proběhla konferen­ce Future Cities pořádaná společností b.i.d. services, na které se první den řešila problematika urbanismu a růstu měst. Diskutující z řad architektů-urbanistů, bankéřů, developerů a veřejného i nevládního sektoru se snažili pojmenovat bolavá místa současného rozvoje měst a hledat způsob, jak zvrátit současné negativní trendy.


V panelu věnovaném urba­nismu se architekti Jan ­Jehlík, Petr Hlaváček a Roman Koucký shodli, že současné způsoby šíření „sídelní kaše“ (extenzivního rozšiřování vnitřních periferií a suburbií) jsou dlouhodobě neudržitelné a města by se jim měla bránit. Neznamená to nestavět vůbec, jen intenzivně využít stávající řídce zastavěné území na hranicích města. ­Roman Koucký, vedoucí ate­liéru na Fakultě architektury ČVUT v Praze, to ilustroval na příkladu severočeských Teplic, pro jejichž vedení zpracovával rozvojovou studii. „Teplice jsou rozbité město,“ řekl Roman Koucký. Ve studii dospěl k závěru, že není nutné, aby se město šířilo za své hranice, přestože tendence je v posledních letech právě opačná. S přihlédnutím k prognózám klesající populace stačí rekonstruovat, případně zastavět dosud nevyužité pozemky.

Hans Ibelings, šéfredaktor časopisu A10, představil příklady využití městských center pro kancelářské komplexy, bydlení a polyfunkční budovy, k nimž se v Nizozemí přikročilo v posledních 15 letech – o nich je i výstava Horror Vacui v Galerii architektury v Brně, která se v červnu přesune do pražské Galerie Jaroslava Fragnera. Developeři tam jsou schopni nabídnout kvalitní bydlení v centru atraktivní občanskou vybaveností, architekturou i zajímavými výhledy.

V takovém způsobu výstavby vidí perspektivu také Jan Jehlík či Roman Koucký, přičemž druhý jmenovaný by se nebránil ani vytvoření downtownů s výškovými budovami. Na druhou stranu se všichni zmínění architekti shodli, že dnešní města příliš vycházejí ze systému zón a tento koncept je nutné změnit (např. nevyvážet průmyslové aktivity za město, podporovat smíšené funkce čtvrtí). Roman Koucký upozornil na perspektivu současných periferií uvnitř Prahy a nutnost jejich povýšení na plnohodnotné městské části. Ať už tím, že je doplníme chybějícími funkcemi, ale také jejich propojením jinou infrastrukturou než silnicemi.

V odpolední diskusi, které se zúčastnila jako klíčový host česko-britská architektka Eva Jiřičná, se otázka současné výstavby dostala do ještě kritičtější roviny. Především díky architektce Evě Jiřičné, která byla kritická k současným trendům stavění v Česku i ve světě. Ke kritice se připojila i zástupkyně Komerční banky Květoslava Botková: „Jako bankéři nemůžeme zamítnout úvěr projektům průmyslových zón, různých akvaparků či nákupních center, pokud jsou ekonomicky dobře zajištěné a připravené. Takové projekty mám na stole každý týden. Těch ostatních je bohužel velice málo.“ Jaké jsou tedy možnosti tyto projekty změnit? „Bylo by dobré nějakým způsobem vzdělávat politiky či develo­pery, jinak nevím, jak tento trend změnit,“ domnívá se Eva Jiřičná.

Developer Jakub Černoch je přesvědčen, že negativní vliv na situaci mají i pravidla dotačních programů ministerstev. Například Ministerstvo průmyslu podporuje pouze monofunkční průmyslové zóny, ale nikoli nutnou navazující občanskou vybavenost či bydlení. Rafal Rybacki z Evropské investiční banky v této souvislosti představil program ­Jessica, který ­administruje, a vyslovil naději, že díky vytvoření speciálního fondu si bude moci každé město dovolit využít městských brownfieldů, ale i regenerovat zdevastovaná paneláková sídliště. Díky programům, jako je Jessica, je možné uzavřít dohodu s developery na vyčlenění části projektu pro nekomerční aktivity.

(in)

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.