Sádrovláknité desky FERMACELL na energeticky nejefektivnější kancelářské budově světa

Sádrovláknité desky FERMACELL na energeticky nejefektivnější kancelářské budově světa

Stavbou svého firemního sídla v rýnsko-hessenském městě Wörrstadt v letech 2008 až 2010 stanovil německý koncern juwi, největší světový dodavatel řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zcela nová měřítka na moderní kancelářské budovy. Díky důslednému využívání obnovitelných zdrojů energie představuje tento nový kancelářský komplex působivou realizaci vize zásobování energií z čistě obnovitelných zdrojů. Nové sídlo je realizováno jako dřevostavba a dřevěná spodní konstrukce je opláštěná sádrovláknitými deskami FERMACELL.

V unikátním objektu jsou sádrovláknité desky FERMACELL použity hlavně z důvodu plnění náročných požadavků na požární bezpečnost, statiku a akustiku v oblasti obvodových stěn, dělicích a vnitřních stěn a příček. Deskami FERMACELL jsou opláštěny i podhledy. Stavební systém tvoří masivní dřevěné panely, opláštěné sádrovláknitými deskami FERMACELL, které slouží také jako účinná požární ochrana všech nosných částí stavby.

Architektura a výbava budovy byly koncipovány s cílem co nejefektivnějšího využívání energie nebo úplného vyloučení použití energie. Solární elektřina, vyráběná na ploše 3 150 metrů čtverečních i úspornost strojů a přístrojů zajišťují, že budova produkuje více energie, než spotřebuje. Stavbou budovy byla pověřena společnost GriffnerHaus AG z rakouských Korutan s rozsáhlými znalostmi v oblasti stavby budov ze dřeva a skla i moderní kultury bydlení a kancelářských prostor. Po rekordní době výstavby pouhých šesti měsíců se mohli spolupracovníci firmy juwi v červenci 2008 nastěhovat do první dokončené etapy nového sídla. Počet zaměstnanců však rostl tak rychle, že kancelářská budova již po roce uvedení do provozu praskala ve švech.

Prostřední část jižního rozšíření stavby – která je ze stavebního a architektonického hlediska identická s první částí – se podařilo uvést do provozu v srpnu 2009. Vzhledem k výraznému růstu bylo zvětšené sídlo firmy v roce 2010 znovu rozšířeno – jižní část byla doplněna levým a pravým křídlem. Obě dodatečné nové části budovy s ekologickou dřevěnou konstrukcí opět postavila firma Griffner.

Pro větrání, vytápění a chlazení budovy sídla firmy navrhla společnost juwi efektivní systém zásobování, který je kompletně založen na obnovitelných zdrojích energie. Energetická centrála zásobuje komplex budov ekologickou tepelnou energií. Teplo, vyráběné pomocí dřeva, se akumuluje v zásobnících ve sklepě severní části budovy a je z tohoto místa rozváděno ke spotřebičům, například pomocí systému potrubí v podlaze.

Nádrž sprinklerů s objemem 114 000 litrů je důležitou součástí systému požární ochrany a chlazení budovy – při vysokých teplotách venkovního vzduchu se voda v noci chladí a akumuluje v chladicí věži, přes den se ochlazená voda rozvádí pomocí potrubí do kanceláří. V případě potřeby je tato voda využívána k likvidaci požáru. Několik větracích zařízení zajišťuje nutné větrání a odvětrávání kanceláří a jednacích místností. Spotřebovaný zahřátý vzduch proudí zpět a předává teplo v tepelném výměníku čerstvému vzduchu, proudícímu dovnitř.

Stavební systém budovy juwi tvoří masivní dřevěné panely, opláštěné sádrovláknitými deskami FERMACELL.Energeticky efektivní kancelářská budova juwi je realizována jako dřevostavba.
První etapa se stavěla od ledna do června 2008 a bylo na ní použito cca 1 600 m3 dřeva.Stav realizace budovy juwi v dubnu 2008
Sídlo juwi Holding v červnu 2008 těsně před dokončenímCelkový pohled na kancelářský komplex po jeho dokončení v roce 2010
Jižní strana fasády budovy juwiJižní strana fasády budovy juwi vpodvečer
V interiéru budovy dominuje dřevo.Centrem společenských aktivit je menza firmy juwi. Sál z přírodních materiálů je současně jídelnou a prostorem pro pořádání různých akcí.
Čím lépe budova zachycuje denní světlo, tím nižší je spotřeba elektřiny.
 
Důraz na šetření se vztahuje také na spotřebu vody a recyklaci druhotných surovin
(Pro lepší zobrazení na obrázek klikněte)
Pro větrání, vytápění a chlazení budovy sídla firmy navrhla společnost juwi efektivní systém zásobování, který je kompletně založen na obnovitelných zdrojích energie.
(Pro lepší zobrazení na obrázek klikněte)

Data a fakta objektu sídla firmy juwi ve Wörrstadtu
Plocha pozemku: 26 500 m2
Plocha kanceláří: cca 17 000 m2
Rozměry:    
severní část 100 m šířka × 20–30 m hloubka × 12 m výška
jižní část 100 m šířka × 23 m hloubka × 12 m výška
Počet pracovních míst: více než 700
Stavební systém: konstrukce na bázi dřeva, firma GriffnerHaus AG
Stavební materiál: dřevěná spodní konstrukce opláštěná deskami FERMACELL
Stavební materiál fasády: modřín
Uvedení do provozu: červen 2010
Ocenění: Clean Tech Media Award 2009, Cena za životní prostředí spolkové země Porýní-Falcko, Německá cena za ochranu klimatu 2008

–>–>