Přestavba kamenné stodoly ze 17. století
Galerie(14)

Přestavba kamenné stodoly ze 17. století

Kamenná stodola, kterou francouzské architektonické studio Cormac proměnilo v restauraci, stojí v městečku Charroux už od sedmnáctého století.

Čas se tu zastavil a turisté sem ve velkém jezdí za neopakovatelnou atmosférou starých dob, kdy Charroux patřilo mezi významné body středověkého obchodu. Proto byl při rekonstrukci historické stodoly kladen důraz na citlivost a nenápadnost stavebních zásahů, aby nebyl narušen zdejší genius loci.

Dva mladí francouzští architekti vycházeli z naprosté úcty k historii daného místa. Při svém návrhu se snažili zcela vyvarovat zásahům do původních kamenných zdí, dřevěných trámů, či střechy historické stodoly. Rozhodli se tedy pro variantu domu v domě.

Dvě dřevěné vestavby stojí zcela volně ve vnitřním prostoru stodoly a nejsou nijak závislé na původních konstrukcích. Aby architekti definovali prostor vyhrazený pro návštěvníky restaurace, položili na zem místo kamenné dlažby podlahu z tropického dřeva. Materiály charakterizují, co je nové a co původní. Kámen znamená historii, dřevo současnost.

Dřevěné vestavby jsou pro kolemjdoucí dokonale skryty díky tomu, že jejich okna přesně kopírují otvory v původních obvodových zdech stodoly. Pro návštěvníky restaurace je určena větší ze dvou dřevěných vestaveb, menší slouží jako kuchyň.

Navíc prostor pro hosty se rozrůstá i směrem do zahrady usedlosti, kde plynule navazuje dřevěná terasa na dřevěnou podlahu uvnitř stodoly. Přestavba stodoly na restauraci vyšla na 90 tisíc euro a trvala dva měsíce.

architekt: www.comac.ac
klient: Crêperie à l’envi
realizace: Francie, 2012

-vb-
zdroj a foto: www.comac.ac