Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Národní cena za studentský design 2008

Národní cena za studentský design 2008

Národní cena za studentský design byla vyhlášena po prvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovalo do roku 2007  Design centrum České republiky, založené a  podporované státem od roku 1991.

Do soutěží profesionálních designérů, které Design centrum ČR organizovalo,  se hlásili od počátku se svými především školními pracemi také studenti, kteří byli hodnoceni ve vlastní kategorii. S přibývajícím počtem středních, vyšších a vysokých škol a univerzit, v nichž se studenti designu vychovávají, se zvyšovalo také množství přihlášených prací. Od roku 2004 se proto celostátní studentská soutěž osamostatnila pod názvem Studentský design. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design  a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.
Když česká vláda a Ministerstvo obchodu a průmyslu zrušily v roce 2007 Design centrum ČR  zanikly s ním i všechny typy odborných aktivit včetně soutěží designu. Aby nezanikla také celostátní soutěž mladých tvůrců jediná svého druhu v Evropě a pravděpodobně i ve světě, založil bývalý pražský tým Design centra ČR Design Cabinet CZ, který funguje pod křídly Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Design Cabinet CZ  vypsal přes všechny nepříznivé okolnosti a bez finanční podpory studentskou soutěž pro rok 2008 společně s Unií výtvarných umělců ČR, Unií profesionálních designérů ČR, Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory a občanským sdružením CZECHDESIGN CZ.

Do soutěže se přihlásilo 120 studentů se 125 pracemi z 16 středních odborných škol a vyšších odborných škol a z 16 vysokých škol a univerzit.  Studenti předkládali k hodnocení prototypy, modely, doprovodné plakáty a portfolia. Šestnáctičlenná odborná porota sestavená z nejlepších českých, moravských a slezských designérů (pedagogů, vedoucích ateliérů, kurátorů umění, šéfdesignérů firem nebo jejich majitelů s designérským vzděláním) vybrala v několikakolovém hodnocení k ocenění 21 prací.

Jedna získala Národní cenu za studentský design 2008, osm ocenění Excelentní studentský design 2008 a dvanáct cenu Dobrý studentský design 2008. Další zvláštní ceny udělil Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR, Unie výtvarných umělců ČR, CZECHDESIGN.CZ a Národní technické muzeum.

Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 22. 10. 2008 ve výstavních prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí  31, Praha 1.

Vedle toho bude udělena cena veřejnosti, o které nyní máte jedinečnou možnost rozhodnout svým hlasováním na webu www.mrtester.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2008.

Hlasování na tomto webu bude ukončeno 21. 10. 2008 v 24:00 hodin.

Zdroj: Design Cabinet CZ