Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Jednoduchost, účelnost, střízlivost

Jednoduchost, účelnost, střízlivost

Metro patří k nejprestižnějším stavbám každého státu. Tomu odpovídá – nebo by aspoň měla – nejen technologická vyspělost, ale i design jednotlivých stanic, vstupů a vlakových souprav. V příštích letech vznikne osm nových stanic v prodloužení trasy A i v Praze s ukončením na ruzyňském letišti. Zlepšení přinese nejen předpokládaná doba jízdy 28 minut v rozpětí stanic Můstek – Letiště Praha Ruzyně, ale i design stanic Dejvická, Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol, Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle a Letiště Praha Ruzyně.

Když se ke světové výstavě v Paříži 1900 otevíralo (pod názvem Métropolitain, z něhož vzniklo obecné označení) metro, byly stanice pojaty ještě v reprezentačním duchu tehdy vládnoucí secese. Na jejich jedinečné dekorativní výzdobě se podílel mistr pařížské secese Hector Guimard. Dnes patří Guimardovy stanice metra ke skvostům architektury raných let 20. století. V Praze se na řadě stanic metra s nadprůměrně kvalitním designem podílel Patrik Kotas (Rajská Zahrada, Střížkov).  Na rozdíl od plánované trasy D, která bude převážně nadzemní (a tedy s jiným a podstatně levnějším typem financování) a bude vycházet z organického tvarosloví, budou stanice „áčka“ pojaty daleko tradičněji. Stanice spojuje jednoduchá barevnost, nelomené barevné tóny a osvětlovací rampy, které hrají v prostorách neumožňujících přímé osvětlení velkou roli. Barvy jednotlivých stanic slouží jako rozlišovací znaky, jako jednoznačné identifikátory. 

Stanice Červený Vrch, která navazuje na současnou konečnou Dejvická, bude situována pod ulicí Evropskou, v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská – Arabská a Evropská – Horoměřická. Stanice je navržena jako ražená, jednolodní s jedním hloubeným vestibulem přímo pod povrchem. Vestibul bude přístupný z východního čela stanice do křižovatky s Horoměřickou ulicí, s vazbou na uvažovaný malý terminál městských a příměstských linek autobusové dopravy, směřujících sem zejména z oblasti Nebušic, Jenerálky a Horoměřic. Design Horoměřické se odvíjí od okolnosti, že tato stanice naváže na chodbový podchod pod ulicí Evropskou, který má být realizován v rámci výstavby obchodně-administrativního centra v jihovýchodním kvadrantu křižovatky.

Stanice Veleslavín bude dvoulodní, ražená, s jedním vestibulem, podobně stanice Motol bude mělce ražená, s jedním vestibulem. Bílá Hora bude rovněž ražená s jedním vestibulem. Dědina a Dlouhá Míle jsou koncipovány jako terminály pro sídliště se středně velkou hustotou. Letiště Praha Ruzyně by měla mít komfortnější design.

Všechny stanice spojuje jednoduchý informační systém a průběhové osvětlení (světelné rampy). Ve stanici Dědina se bude uplatňovat přímé osvětlení proskleným zastřešením vestibulu. Stanice by měly vzniknout v rozmezí let 2009 až 2018.

Michal Janata 
Vizualizace: Metroprojekt