Centrála Y Soft: Vytiskni jen to, co potřebuješ
Galerie(9)

Centrála Y Soft: Vytiskni jen to, co potřebuješ

Na podzim loňského roku byla otevřena nová centrála softwarové firmy v Brně. Původně lehká montovaná hala se proměnila v originální administrativní budovu, která upoutá na první pohled, zvláště díky propojení architektury a výtvarného umění. Fasáda je totiž pojata jako reklamní plocha i jako malířské plátno pro výtvarné intervence skupiny umělců.

Chtěli jsme vytvořit zázemí, které podporuje kreativitu,“ říká Václav Muchna, dvaatřicetiletý zakladatel a majitel úspěšné české technologické firmy, která se zrodila před třinácti lety z původně studentského projektu. V loňském roce otevřel vedle brněnské centrály a pobočky v Praze také další pobočku v zahraničí – v Dubaji, která tak doplnila již několik stávajících kanceláří v Evropě, Severní a Jižní Americe i Austrálii.

Brněnská centrála měla být podobně podněcující, jako jsou kanceláře giganta Google, proslulé svou hravostí. Ta se odráží i v projektu budovy v Brně, jehož návrh byl svěřen architektům z ateliéru Projektil na základě vyzvané soutěže, jíž se zúčastnila tři architektonická studia. Vítězný návrh Projektilu zaujal investora především invenčním vložením několika atrií a také řešením se zapojením výtvarníků. „Projektil ve spolupráci s U1 zvítězil ve výběrovém řízení zejména díky netradičnímu řešení vnitřních prostorů, kdy architekti nechali vyniknout světlo jako nový přirozený prvek utvářející příjemnou atmosféru uvnitř kancelářských prostorů,“ upřesňuje ředitel provozního oddělení Marcel Fejtek, který koordinoval a řídil celou přestavbu. Z haly situované na okraji Českého technologického parku v Brně se tak stalo reprezentativní sídlo, a to během pouhých dvou měsíců.

Ačkoliv původní stavba sváděla k navržení do sebe uzavřeného interiéru, architekti se rozhodli umožnit objektu přirozené propojení s vnějším světem, které by však zachovalo možnost nerušené koncentrace. Do hmoty objektu vložili nový prvek – přirozené světlo. „Vložení tohoto nehmotného prvku je luxusní i levné zároveň,“ vysvětlují architekti svůj záměr, a dodávají: „Světlo vytváří dvě atria na ose vstupu a podporují tak výrazný dojem pro návštěvníka, který vidí do hloubky budovy a jeho pohled se směrem do dálky rozostřuje. Vzniká tak iluze velké hloubky budovy.“ Okolo těchto dvou atrií s vysazenými vzrostlými břízami se pak přehledně uspořádává samotný provoz budovy s pracovními i relaxačními zónami.

Fasáda jako galerie
Kromě příjemných interiérů je pro firemní identitu důležitý také reprezentativní vzhled budovy, který se v případě brněnské budovy bude navíc v čase proměňovat. Proto se zrodil projekt Y Soft Wall Gallery. „Y Soft vznikl jako ambiciózní projekt studentů informačních technologií, kteří měli jasně daný cíl a vize, jež se mnohým zdály nerealistické. Nám se podařilo je naplnit, proto dáváme šanci mladým začínajícím umělcům, aby se prosadili,“ vysvětluje Václav Muchna.

Plášť budovy slouží jako galerie, tentokrát pro Jaromíra Hárovníka, Filipa Krause, Jaromíra Skácela, Ondřeje Šorma a Jana Vytisku ze studia Very Popular Office. Jejich malba nazvaná Print only what you need (Vytiskni jen to, co potřebuješ) na ploše 500 čtverečních metrů vystihuje zaměření společnosti. Firma Y Soft se zabývá správou tiskového prostředí s cílem snížit náklady firem a stát se šetrným vůči přírodním zdrojům. Ukazuje tak, že nejen způsob, jakým svět tiskne, se dá měnit, ale také to, že prezentace softwarové firmy může mít přesah do oblasti volného výtvarného umění.

„Do grafického návrhu a provedení jsme umělcům nezasahovali a nechali jsme jim absolutní tvůrčí svobodu,“ říká Václav ­Muchna a představuje své plány: „V budou­cnu bychom rádi v projektu Y Soft Wall Gallery pokračovali a oslovili další mladé nadějné umělce.“ Přestože architektura byla s výtvarným uměním v historii zdánlivě nerozlučně spjata, moderní doba mezi výtvarnou tvorbou a jakoby funkční činností architekta vytvořila těžko překonatelnou propast. Myšlenka, že stavba má být oproštěna od všech nadbytečných ozdob v intencích slavného prohlášení Adolfa Loose, se dosud podvědomě vkrádá do architektonické tvorby. Spolupráce architektů s výtvarnými umělci však přináší domům osobitost a rozšiřuje jejich funkci z čistě užitkové na informační, emotivní i estetickou.

Centrála Y Soft
Místo:  Brno, areál Český technologický park, Královo pole
Autor:  Projektil architekti
Investor: Y Soft Corporation, a. s.
Fasáda:  Very popular office
Interiéry: U1
Zahradní architekt: A05
Vnitřní prostředí: Techorg
Statika:  HSD Statika
Generální dodavatel: Šigut – stavby
Soutěž: 2011
Projekt:  2011–2012
Realizace: 2012 – 2 měsíce
Zastavěná plocha: 1 183 m2
Užitná plocha:  1 960 m2
Obestavěný prostor:  716 m3
Náklady: 27 mil. Kč

TEXT: KATEŘINA KOTALOVÁ
FOTO: Y SOFT, U1

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.