Čeká romantické Žinkovy renezance?
Galerie(5)

Čeká romantické Žinkovy renezance?

Na břehu žinkovského rybníka na Plzeňsku již dlouho chátrá malebný romantický zámek. Pohádkový vzhled, který mu dodala přestavba z konce 19. století, si doposud udrželo průčelí, zatímco pohled ze zpustlé zámecké zahrady odhaluje tichou devastaci objektu.  Začátkem roku představili noví majitelé projekt, který dává naději, že zámek v Žinkovech po více než 15 letech znovu ožije.

Mezi nejohroženější památky, vytipované v Koncepci památkové péče Plzeňského kraje, patří i zámek Žinkovy. Jeho rozsáhlá přestavba a dostavba, která byla realizována po roce 1897 dle projektu vídeňských architektů a znamenitých dekoratérů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, je nejvýznamnější zámeckou architekturou období pozdního historismu na Plzeňsku.

Na místě dnešního objektu původně stávala vodní tvrz, která byla mezi roky 1624–42 přestavěna na trojkřídlý zámek, později upravovaný hraběcím rodem Vrtbů v barokním duchu. Zda byla barokní  přestavba dílem architekta Františka Ignáce Preé, který ve stejném období v Žinkovech vystavěl kostel sv. Václava (od 1735) a je zároveň autorem zajímavě řešeného hospodářského dvora u žinkovského zámku (kolem 1740), nelze po pozdějších přestavbách již posoudit. V roce 1883 získal nemovitost hrabě Jan z Harrachu, který ji dal opravit a k severnímu křídlu přistavět novou budovu. Ale již v roce 1897 koupil Žinkovy vídeňský architekt Karl von Wessely. Zámek  získal nedlouho poté malebnou pseudoslohovou podobu s arkýři, štíty a věžemi, s prvky italské renesance a německé středověké architektury. Návrh zhotovila vídeňská stavební kancelář Helmer a Fellner. Příkop starého feudálního sídla byl zasypán a za budovou vznikl rozsáhlý park.

Pozdější úpravy ještě proběhly v roce 1916, kdy Žinkovy vlastnil podnikatel Karel Škoda, syn zakladatele Škodovky Emila Škody, který je držel do konce 2. světové války. Po roce 1948 sloužil zámek jako odborářská zotavovna.

V 90. letech památku stihl osud mnoha podobných objektů. Odboráři zámek prodali, vystřídalo se zde několik majitelů, až skončil v rukou společnosti Crown Estates, s. r. o. Opuštěný komplex v jejím vlastnictví zvolna chátral. Na lepší časy se blýsklo vloni v létě, kdy anglický vlastník prodal společnost Crown Estates do rukou firmy Zamek Zinkovy, LLC, sídlící v exotické zemi zvané Svatý Kryštof a Nevis v souostroví Malé Antily. Jednatelé této firmy jsou z Lichtenštejnska a jejich postoj dává naději, že se památka po letech devastace dočká rekonstrukce a nového využití. Firma si podle slov žinkovského starosty najala renomované architekty, kteří připravují návrh na zvelebení pustnoucí stavby. Minulý měsíc investor Crown Estates a jím pověřená společnost CE Brno představili studii rekonstrukce zámku a jeho okolí.

Podle Plzeňského deníku se z objektu do pěti let má stát kongresový a hotelový komplex s restaurací, bazénem, podzemním parkovištěm, obnovenou zámeckou zahradou, malým amfiteátrem a obytnými bungalovy. Rekonstrukce má začít letos opravou střechy, zámecký komplex se pak podle společnosti CE bude rekonstruovat i zprovozňovat v etapách. Investice pravděpodobně půjdou do stovek milionů korun. „Studie vychází z předběžných požadavků úřadů i památkářů. Projekt zachovává hlavní dispozice zámku. I parkování má být umístěno pod zemí,“ cituje Plzeňský deník radní Plzeňského kraje pro cestovní ruch Olgu Kalčíkovou.

Text a Foto: Lidmila Ziková