Vertikální ves na zeleném pahorku

Vertikální ves na zeleném pahorku

Central Park Praha je naprosto čerstvý projekt obytného souboru v širším centru Prahy. Bytový projekt není průlomový co do výšky budov, o což původně usilovali autoři konceptu z ateliéru A69. Mnohem více zaujme ojedinělou kombinací řadových domů, strmými zelenými střechami a vtažením krajinné morfologie do architektonického konceptu.

Městské bydlení u sadu

Městské bydlení u sadu

V blízkosti centra města Ostravy vyroste nový bytový dům s šedou fasádou kontrastující se dřevěnými prvky. Vznikne tak příjemné bydlení v jednoduché moderní stavbě, citlivě zasazené do okolní cihlové zástavby v sousedství městských sadů. Autorem projektu je Daniel Labuzík z ostravského architektonického studia Kohl architekti.

Přestavba Západního přístavu v Malmö

Přestavba Západního přístavu v Malmö

Významnou rozvojovou aktivitou třetího největšího švédského města Malmö je v současnosti revitalizace bývalého průmyslového areálu přístavu v těsné blízkosti městského centra. Město, které leží na jižním pobřeží Švédska u Öresundské úžiny v těsném sousedství Kodaně, upustilo koncem minulého století od tradiční průmyslové báze hospodářské výroby. Loděnice byly zavřeny a velké plochy Západního přístavu zpustly. Úpadek průmyslových aktivit ve městě podnítil politiky a představitele města vytvořit novou vizi pro budoucí rozvoj města se dvěma hlavními cíli: založit univerzitu v centru Malmö a vytvořit atraktivní městskou čtvrť v Západním přístavu nedaleko univerzity. Jedním z výsledků tohoto strategického záměru je vytváření nové obytné čtvrti pro deset tisíc obyvatel s pracovními a školskými zařízeními s kapacitou dvacet tisíc osob.

Vila v Kroměříži

Vila v Kroměříži

Odborníkům připomíná díla architekta meziválečného období Františka L. Gahury, který své domy koncipoval jako sochařská díla. Podobné blízkosti výtvarného umění se nevyhnul ani brněnsko-zlínský architekt Svatopluk Sládeček. Záměrně. Tvary podobné lidem, zvířatům nebo věcem se stanou někde na cestě mezi prvními myšlenkami a posledním tahem ruky na výkresu. Stanou se v jeho specifických návratech k funkcionalizmu. Ve své tvorbě se od první chvíle soustřeďuje na vytvoření funkčního objektu; tvarování domů do figur přichází jakoby mimochodem.

Bytový dům na Barrandově

Bytový dům na Barrandově

Není překvapení, že jedna z posledních realizací Pavla Hniličky, autora v urbanistické studii Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (2005) vyniká kromě jiného tím, jak důmyslně a úsporně využívá zastavěnou plochu. Realizace domu, v jehož interiéru jsou celkem čtyři mezonetové byty, vznikla na místě původního staršího domku, jehož užitná plocha byla pouze čtvrtinová oproti stávajícímu efektivnímu řešení.

Kam kráčíš, bydlení?

Kam kráčíš, bydlení?

Dá se říci, že se pomalu naplnila první kapitola porevolučního vývoje urbanismu a charakteru bydlení. Ve hrubém zjednodušení lze konstatovat, že končí první fáze proměny stávajících měst a první fáze vzniku satelitního bydlení. V následujících řádcích se pokusme shrnout budoucí výzvy pro developery a architekty v obou těchto situacích.

Odzvoní satelitům na polích?

Odzvoní satelitům na polích?

Středočeský kraj už poněkolikáté doplácí na to, že obklopuje hlavní město Prahu. Ve třicátých letech, ale i později zhyzdila romantická zákoutí živelná výstavba chat, v 90. letech pak přišla móda satelitních městeček sestavených z domků tzv. podnikatelského baroka. Vyrostly nejen na okraji měst a obcí, ale i ve volné krajině, na polích a lukách. Přírody tak najdeme ve středních Čechách už opravdu poskrovnu. Nyní ale svitla naděje, že se živelné výstavbě postaví do cesty překážka.

Program na obnovu předměstských aglomerací

Program na obnovu předměstských aglomerací

Ředění zástavby není možné donekonečna. Překročením určité meze se kvalita bydlení na okrajích měst rapidně zhoršuje. Při posuzování kvality bydlení není možné brát v úvahu pouze obytnou jednotku jako takovou bez širších vztahů k sídelnímu celku. Samostatný dům s pozemky pro vlastní obživu jeho obyvatel je v postindustriální společnosti výjimečný. Současný dům je závislejší na svém okolí, stejně jako jeho obyvatelé, kteří jsou nuceni ho daleko častěji opouštět. Život v dnešní postindustriální společnosti je ve své podstatě městský. Sociolog Henri Lefebvre dokonce používá pro postindustriální společnost termín „městská společnost“.

Snesitelná tíže startovní levitace

Snesitelná tíže startovní levitace

Osudem mnoha startovních bytů v České republice je, že nejsou odrazovým můstkem, ale velmi často konečným doskočištěm. Jinými slovy v bytech pro mladé často bydlí důchodci. To však naštěstí není případ startovního bydlení v Polici nad Metují od Davida Chmelaře.

Bydlení v Lánech

Bydlení v Lánech

Satelitní městečka kolem Prahy již netáhnou. Ten, kdo chce dát velkoměstu vale, netouží po uzavřeném „ghettu“ bez služeb a infrastruktury. Nové projekty tento trend zachytily, a developeři se proto snaží integrovat novou výstavbu v předměstských obcích do stávajícího osídlení. To je i cílem projektu, díky němuž se významně rozroste obec Lány, známá především jako letní sídlo našich prezidentů.

Trendy ve výstavbě bytových objektů

Trendy ve výstavbě bytových objektů

Zdá se, že v oblasti bydlení už neexistuje příliš velký prostor pro vymýšlení. Odedávna šlo přece především o ovládnutí vnitřního prostředí. Ale jako v řadě jiných zdánlivě nekomplikovaných odvětvích, i zde se vývoj ubírá mnohými zákruty.

Hliníková vlna

Hliníková vlna

Na území, kde se kdysi vlnilo moře, se dnes vlní beton a kov. Fasáda obytného domu od architekta Reného van Zuuka v nizozemském městě Almere má totiž výrazný tvar vlny a nachází se na polderu – tedy na vysušeném mořském dnu. Holanďané dokazují, že dobrou architekturu nestaví jenom Rem Koolhaas či ateliér MVRDV.