Bytové domy s pavlačí
Galerie(12)

Bytové domy s pavlačí

Malý rozpočet a přísná omezení mají většinou společného jmenovatele: nudný návrh, který nevybočí z řady podobných projektů. Soubor nájemních bytových domů v Nové Sotině ve slovenském městě Senica však přesvědčí, že i za málo se dá navrhnout stavba, která splní požadavky na funkčnost a zároveň bude i esteticky zajímavá.

Dva bytové domy pro nižší sociální skupiny, které vyrostly na zelené lou­ce, patří do programové koncepce města vytvářejícího nové bydlení. Jelikož jejich hlavním účelem je poskytnout ekonomické bydlení a výstavba byla dotovaná státem, stavební materiál musel splňovat několik funkcí: přísnou normu, umožnění rychlé a levné výstavby a i bez zateplení mít výborné tepelněizolační vlastnosti.

Detail fasády

Pavlačové domy

Tvar domů vycházel z tvaru pozemku. „Nájemní bytové domy v Senici jsou navrženy na velmi úzkém pozemku, čemuž jsme přizpůsobili i architekturu objektů,“ přiblížil dispozici domů autor návrhu Ing. arch. Branislav Hnát. „Proto bylo vytvoření pavlačových domů pro nás nejlepším řešením. Byty jsou směrovány na západ a namísto pavlače vznikla uzavřená chodba, která zároveň přispívá k vyšší energetické úspornosti. Rozpočet byl dost našponovaný, museli jsme hledat nejvhodnější řešení při hrubé stavbě, ale i při pracích pozemní stavební výroby. Objekt byl zakládaný na pilotách, což do značné míry odčerpalo dost finančních prostředků.“

Pozemek však nebyl jediným omezením. Jelikož výstavbu bytových domů realizovalo město s podporou Státního fondu rozvoje bydlení, musela stavba splňovat přísné ekonomické normy na nákladnost výstavby, přičemž maximální průměrná plocha bytů musela být pod 50 m2. Přízemní byty jsou bezbariérové, bohužel, plánované předzahrádky zůstaly jen v nákresu. Městu se totiž nepodařilo vykoupit půdu, která je v prostoru před přízemními byty, a namísto relaxačního místa se obyvatelé těchto bytů dívají na ornou půdu.

Úsporná opatření vyloučila z budovy i výtah, který by jistě ocenily rodiny s malými dětmi. Na kočárky a kola jsou však určeny „kočárkárny“ na přízemí, další odkládací prostory jsou i v barevných hranolech, které tak kromě estetické funkce mají i praktický význam.

Fasáda s bytovými jednotkami

Barvy a tvary

Navzdory všem uvedeným limitům se architektonické studio H+R invenčně vypořádalo se zadáním. Štíhlé a jednoduché hlavní objekty zakončuje mírně sešikmená pultová střecha, s níž kontrastují barevné hranoly různé velikosti. Ty jsou zároveň spolehlivou signalizací při orientaci v jednotlivých vchodech. Jsou to detaily, které i ze zdánlivě neosobní budovy dokážou vytvořit místo pro příjemnější život. Různorodý vzhled podporuje výjimečnost a umocňuje zážitek. Vizuálně rozčleněná je i hlavní fasáda orientovaná na západ. Běžná okna střídají francouzská, lodžie mají zděná nebo průhledná zábradlí. Balkóny oživené rohožemi jsou barevným a strukturním akcentem.

Fasáda s pavlačí

Ytong pro úsporné stavby

Architekti se snažili použít takové materiály, které splňují předepsané normy, a zároveň dodržet rozpočet bez zbytečných dodatečných úprav fasády. Vzhledem k  těmto omezením byl Ytong jedním z mála stavebních materiálů, které připadaly do úvahy.

„Volba materiálu Ytong byla logickým důsledkem, neboť jednovrstvá konstrukce je efektivní z hlediska rychlosti výstavby i ceny,“ vysvětlil architekt Hnát, proč se rozhodl pro Ytong. „Díky tomu splňuje přísné ekonomické požadavky na výstavbu státem dotovaných staveb. Zvolená tloušťka obvodové stěny 375 mm splňuje všechny požadavky i bez zateplení.“ Z Ytongu jsou i vnitřní příčky a protihlukové stěny mezi jednotlivými byty jsou postaveny z vápenopískových tvárnic ­Silka tloušťky 250 mm. Ty jsou kvůli své nosnosti vhodné hlavně na vícepodlažní občanské, rezidenční nebo administrativní stavby s vysokými požadavky na akustické klima.

V Senici tak vznikly obytné domy, které od samého začátku podporovalo město. Ve spolupráci architektů a investora se podařilo zrealizovat projekt v takové podobě, jaký byl prvotní návrh – a to není zcela běžná praxe. Projekt v plné míře splňuje kritéria funkčnosti, ale na nájemníky působí i svou estetikou, tedy výchovně.

NÁJEMNÍ BYTOVÉ DOMY
Místo: Senica, Nová Sotina
Investor: Město Senica
Generální dodavatel: HÍLEK a spol., a. s.
Generální projektant: Architektonické studio H+R s. r. o.
Architektonický návrh: Ing. arch. Branislav Hnát, Ing. arch. Robert Hnát
Realizace: 2010–2012
oužitý materiál: samonosná konstrukce, obvodové zdivo Ytong tloušťky 375 mm, mezibytové protihlukové stěny Silka tloušťky 250 mm, vnitřní příčky Ytong
Plocha pozemku: 8 050 m2
Zastavěná plocha: 955 m2
Užitková plocha: 3 255 m2
Celkový počet bytů: 96

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO, DOKUMENTACE: ARCHITEKTONICKÉ STUDIO H+R S. R. O.