Život pod střechou

Život pod střechou

Jubilejní 10. ročník  soutěže Život pod střechou vstupuje do nové dekády a přináší řadu novinek jak pro studenty, tak pro samotné školy i vyučující. V tomhle ročníku si navíc odnese cenu i autor nejlepšího interiéru či škola s nejvyšším počtem přihlášených projektů.

Do soutěže Život pod střechou mohou studenti přihlašovat projekty rodinných či bytových domů, ale i jiných staveb. Letos poprvé bude možné přihlásit také návrh interiéru k soutěžní stavbě, jejíž vítěz si odnese 10 000 Kč. Život pod střechou ke svému jubileu bude udělovat i další mimořádná ocenění. Škola s nejvyšším počtem přihlášek dostane za aktivní podporu studentů a účast v soutěži sponzorský dar v hodnotě 15 000 Kč, který může použít na cokoliv – od výbavy až po zábavní aktivity pro studenty. Oceněni budou také dva vedoucí projektů, jejichž studenti budou nejúspěšnější v celostátním kole. Ti pojedou na dvoudenní exkurzi do aktivních domů v dánské Kodani.

Soutěž má každoročně dvě kola. V prvním kole porota složená ze zástupců přihlášených škol a společnosti VELUX vybere a ocení šest nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postoupí do celostátního kola. Ve druhém kole zasedne porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce společnosti VELUX. Ti společně vyhlásí tři absolutní vítěze, kteří si odnesou ceny v hodnotě 30 000 Kč. Mimo hlavní ceny může porota udělit i zvláštní ocenění v celkové výši 12 000 Kč.

Registrace do soutěže probíhá do 15. 1. 2014
Registrace do soutěže probíhá do 15. 1. 2014, a to prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.velux.cz.

Termín pro odevzdání projektů je 15. 5. 2014. Slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního 10. ročníku soutěže Život pod střechou se uskuteční v červnu 2014 v pražské Písecké bráně za účasti poroty, vítězů i jejich profesorů a spolužáků.

Více informací najdete na adrese www.velux.cz.

RubrikyUdálosti