Zděte kdykoliv a kdekoliv!
Galerie(5)

Zděte kdykoliv a kdekoliv!

Čerstvé maltové směsi MALMIX od výrobce skupiny Českomoravský beton se uplatňují především jako plnohodnotná alternativa suchých maltových směsí, které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě podle typu použití na malty pro zdění nebo malty pro omítání.

beton,malmix,stavbaMALMIX nachází své využití především při výstavbě na „zelené louce“, protože není potřeba přípojka na zdroj tlakové vody a zdroj elektrické energie, ale ani žádné strojní zařízení. Jednoduše se  po objednání na betonárně skupiny Českomoravský beton dováží na stavbu autodomíchávačem a je ihned připravený k použití v požadované konzistenci a potřebné kvalitě podle ČSN EN 998-1,2. Na stavbě se skládá do připravených zapůjčených plastových van o objemu 200 litrů. V těchto vanách se dál přepravuje po staveništi pomocí speciálních vozíků, vysokozdvižným nebo paletovacím vozíkem či staveništním jeřábem.

Určitě stojí za připomínku, že tento způsob výstavby je šetrný k životnímu prostředí hned v několika směrech. Při srovnání s konvenčními postupy šetříte energie a nemusíte se zabývat likvidací zbytků po míchacím centru a odpadu z papírových obalů z pytlovaných materiálů.

Více informací na www.malmix.cz

MALMIX® – výhody použití na stavbě

  • Žádný zábor místa pro strojní zařízení a zdící materiály
  • Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem
  • Na stavbě není potřeba přípojky  na zdroj tlakové vody
  • Na stavbě není potřeba přípojky na zdroj el. energie
  • Záruka kvality – malty namíchané podle receptury
  • Objednáváte jen tolik kolik opravdu spotřebujete
  • Odpadá zdlouhavá příprava malty na stavbě
  • Zvýšení produktivity práce na stavbě
  • Odpadá předzásobení materiálem
  • Zpracovatelnost až 36 hod.

MALMIX® – vlastnosti 
Zaručené pevnosti v tlakudle typu až 10 MPa
Orientační pevnost v tahu za ohybudle typu až 2,5 MPa
Suchá objemová hmotnost v rozmezí1550–1800 kg/m3
Zpracovatelnost maltdle typu až 36 hodin
Zrnitost směsido 2mm–>–>