Zateplení, které dýchá

Zateplení, které dýchá

Systém Baumit open je prvotřídní difúzně otevřený zateplovací systém vhodný na novostavby i rekonstrukce.

Díky kvalitní lepicí stěrce Baumit openContact není nutné tento systém na obvodových stěnách z klasického cihelného zdiva u novostaveb do 8 m výšky kotvit hmoždinkami. Tím se vyloučí riziko bodových tepelných mostů, izolant se nenaruší a navíc se ušetří za hmoždinky.

V případě, že potřebujete zateplit stěnu s kvalitativně nejistým povrchem jako např. monolitický beton nebo třeba zeď se starou nesoudržnou omítkou, lze místo hmoždinek použít alternativu – systém s lepicími kotvami StarTrack. I zde jsou zcela eliminovány tepelné mosty.

Perforovaný polystyren nabízí při zachování standardních tepelněizolačních vlastností vynikající hodnoty paropropustnosti a tím zaručuje zkrácení doby vysychání
a umožňuje použití systému při náročných rekonstrukcích se zvýšenými požadavky na prodyšnost zateplovacího systému.

Systém lze použít také při zateplování objektů, které vykazují známky vlhkosti a zasolení. Při sanaci zateplením se využívá zvýšené odolnosti lepicí stěrky Baumit openContact proti agresivním solím. Soli putující vlhkým zdivem starých staveb zůstávají v prostoru mezi zdí a izolantem, kde neohrožují

životnost či funkčnost žádné z vrstev v obvodové konstrukci. Perforace tepelnězolačních desek umožňuje bezpečný odvod vodních par ze systému a povrch fasády pak zůstává solí nedotčen.

Povrchová úprava je v systému možná vysoce prodyšnou omítkou Baumit openTop, nebo pomocí samočisticí omítky Baumit NanoporTop s fotokatalytickým povrchem. Alternativou může být i omítka CreativTop.

Podrobnosti k akci naleznete v Pravidlech akce na www.baumit.cz