Začíná 2. ročník Beton University

Začíná 2. ročník Beton University

Zapište se i Vy na semináře v 2. ročníku Beton University, které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání CKAIT i ČKA a získejte „titul na beton“. Po úspěšném 1. ročníku věříme, že připravené specializované témata seminářů splní Vaše očekávání.

Seminář Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích řeší problematiku správného navrhování a provádění podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství, včetně průmyslových podlah. V semináři budou zmíněny vhodné materiály pro nosné a podkladové konstrukce podlah. Dále budou uvedeny nejčastější poruchy nosných a podkladových vrstev podlah včetně jejich příčin a možného způsobu odstraňování.

Nejbližší termín semináře proběhne 17. 3. v Praze.

Seminář na téma Betony a pohledové betony nabízí přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, které je možné navrhnout a postavit z betonu; součástí semináře bude i specifikace vhodného typu betonu pro tyto konstrukce. Dále se seminář zaměří na použití betonu, jako architektonického prvku  – pohledové plochy, barevnost, včetně příkladů realizací.

Nejbližší termín semináře proběhne 19. 5. v Brně.

Semináře jsou určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, učitele a širokou odbornou veřejnost.

Více informací naleznete na www.betonuniversity.cz

–>–>