Výstavba domů v oblastech postižených povodněmi v rekordním čase

Výstavba domů v oblastech postižených povodněmi v rekordním čase

Společnost HAAS FERTIGBAU již potřetí získala prestižní státní mandát pro rozsáhlou výstavbu nových rodinných a bytových domů v oblastech postižených povodněmi. Společnost uspěla ve výběrovém řízení na výstavbu nových bytových a rodinných domů v Libereckém kraji a okamžitě zahájila veškeré přípravné i realizační práce tak, aby tento nelehký projekt (všechny domy musí být dokončeny a obcím předány nejpozději ke dni 6. 2. 2011) dokončila řádně a včas.

Ve městě Chrastava budou realizovány 2 bytové domy s celkem 8 bytovými jednotkami, v obci Bílý Kostel nad Nisou 1 bytový dům s celkem 4 bytovými jednotkami a v obci Heřmanice 1 rodinný dům s 1 bytovou jednotkou. V pondělí 11. 10. 2010 došlo k převzetí stavenišť ve městě Chrastava a obci Bílý Kostel nad Nisou a na obou místech byla zahájena realizace základových konstrukcí. V obci Heřmanice probíhá legislativní příprava výstavby.
 
Společnost tímto krokem navazuje mimo jiné na cenné zkušenosti, které získala v roce 2002, kdy postavila v rámci podpůrného vládního programu „DOMY VELKÉ VODY 2002“ celkem 40 rodinných domů také v oblastech postižených povodněmi (tehdy se jednalo o výstavbu v jihočeských obcích Blatná, Metly, Předmíř a Majdalena, přičemž výstavba všech 40 rodinných domů mohla být předána k nastěhování již za 2,5 měsíce od jejího zahájení) a také na cenné zkušenosti získané v roce 2009, kdy dokázala postavit v rámci podpůrného vládního programu „DOMY VELKÉ VODY 2009“, v podmínkách obdobných předchozí výstavbě v jižních Čechách, celkem 32 nových rodinných domů v oblastech postižených povodněmi (výstavba probíhala v moravskoslezských obcích Jeseník nad Odrou, Kunín a Životice u Nového Jičína).

Velmi krátká doba výstavby a možnost nastěhování ihned po jejím dokončení, certifikovaný stavební systém montované dřevostavby HAAS FERTIGBAU, nízká energetická náročnost stavěných bytových a rodinných domů a tím značná úspora nákladů na jejich vytápění a budoucí provoz, vysoká životnost realizovaných staveb a další aspekty tohoto certifikovaného stavebního systému spolu s celorepublikovou působností společnosti jsou kritéria, která v této situaci opět velmi nabývají na významu.

Zdroj: Haas Fertigbau