Výstava tvorby ateliéru Projektil architekti v Českých Budějovicích

Výstava tvorby ateliéru Projektil architekti v Českých Budějovicích

Mezi projekty předního českého architektonického studia Projektil architekti patří především Národní technická knihovna v Praze, Centrum ekologického vzdělávání Sluňákov či Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Právě tyto stavby daly vzejít otázkám, kolem kterých se výstava točí: Jak vnímají odbornou veřejností oceňovanou architekturu sami její uživatelé? A jaké odpovědi může dát současná architektonická tvorba na problémy obyvatel rozvíjejícího se českého města? Nejen tato témata rozvíjí expozice nazvaná v Domě umění České Budějovice, kde ji můžete navštívit do 1. ledna 2012.

Nezvyklé pohledy na známé stavby
Výstava nazvaná Projektil – ze života lidí a domů se zabývá reflexí široké veřejnosti a potažmo uživatelů realizovaných projektů ateliéru a zároveň se snaží iniciovat zájem o užívání veřejného prostoru jihočeské metropole.

Instalaci připravenou kurátorem Vítem Havránkem tvoří fotografie, které reprezentující mnohdy velmi intimní zkušenosti autorů fotografií s realizacemi ateliéru. “Sešlo se nám více než devět set fotografií, na nichž hrají naše stavby určitou roli,“ popisuje zrod výstavy architekt Adam Halíř. Architekt Roman Brychta doplňuje: „Expozice je interaktivní v tom smyslu, že výsledek naší práce může prezentovat kdokoliv, kdo budovu viděl, užíval, či o ní slyšel.“ A Petr Lešek to potvrzuje:  „Jde o skutečný život našich staveb a skutečný život lidí ve městě České Budějovice,“ potvrzuje Petr Lešek.

Uměleckou reflexí tvorby Projektilu je i dokumentární film Memory – symfonie stavění NTK. Režisér Vít Janáček natočil časosběrný dokument o průběhu výstavby, obrazovou symfonii na hudbu skupiny Midi lidi.

Problémy městských aglomerací
Vedle uměleckého ztvárnění vlastní tvorby se architekti zabývali i analýzou konkrétních problémů, obyvatel města, jakými jsou doprava či nakládání s veřejným prostorem. Ondřej Hofmeister hledá ve svém příspěvku odpověď na otázku: Jak daleko jsme schopni zajít v adoraci automobilové dopravy? „Dlouhodobě mám pocit, že ubývá prostor pro člověka jdoucího městem,“ říká další z osobností Projektilu, a dodává: „Zajímalo mne, zda se tento proces odráží více v mentální rovině (vnímání nebezpečí, hluku, prachu, zplodin), či je to způsobeno skutečným fyzickým ubýváním prostoru.“

Petr Lešek analyzuje město z jiného úhlu: „Jednoduchá mapa ukazuje kolik plochy města samo město vlastní. Vydělením počtem obyvatel Českých Budějovic vychází plocha, kterou tak ideálně vlastní z té společné každý z jeho obyvatel. Město není neurčité veřejnosti, ale jeho konkrétních obyvatelů.“Kdo jsou Projektil architekti a na čem pracují?

Projektil architekti založili v roce 2002 Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister a Petr Lešek. Jejich první velkou oceňovanou a realizací je Centrum ekologických aktivit v Horce nad Moravou u Olomouce nazvaný Sluňákov. Zásadním formujícím momentem pro ateliér byla realizace Národní technické knihovny, kterou začali architekti navrhovat ještě ve spolupráci s Václavem Králíčkem jako AK Architekti. Vítězný návrh z architektonické soutěže z roku 2000 byl realizován až v roce 2009. Dnes je NTK plnohodnotnou součástí dejvického vysokoškolského kampusu a Projektil za ni obdržel několik ocenění. Mezi další realizace patří Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, expozice Astronomie v Národním technickém muzeu v Praze a rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi na Muzeum barokních soch včetně prostor původních klášterních zahrad.

Důležitým aspektem tvorby architektů tohoto studia je také jejich častá spolupráce s designéry, grafiky, výtvarníky i teoretiky současného umění. Díky této otevřenosti se ateliér podílel na rekonstrukci dvou významných uměleckých prostor v centru Prahy prezentujících současné umění – Galerii Václava Špály a výstavního prostoru TranzitDisplay. Projektil usiluje již ve fázi návrhu o komplexitu díla a o plnohodnotné zapojení umělecké složky, včetně corporate indentity svých staveb.

Aktuálním úspěchem ateliéru je vítězství v soutěži na Realizaci trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích. Tu připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s Institutem pro saské dějiny a etnografii v Drážďanech pro budovu rekonstruovaného Musea v Ústí nad Labem.

(kk)