Výsledky soutěže POROTHERM DŮM 2010

Výsledky soutěže POROTHERM DŮM 2010

V soutěži POROTHERM DŮM 2010, jejíž vítězové byli 22. září 2010 v Divadle Bez zábradlí slavnostně vyhlášeni, se ve 12. ročníku architektonické soutěže vyhlášené na téma „Cihlový dům do 2,5 milionu“ ucházelo o ocenění 56 architektonických návrhů. V 6. ročníku přehlídkové soutěže „Nejlepší realizované stavby“ bylo přihlášeno 47 staveb.

V architektonické soutěži Cihlový dům do 2,5 milionu se o Hlavní cenu Porotherm dům 2010 ve výši 100 000,- Kč podělily rovným dílem, bez rozlišení pořadí, soutěžní návrh Ing. arch. Jana Hořejšího a Bc. Víta Podráského z Prahy a soutěžní návrh Veroniky Dobešové z Otrokovic a Gabriely Blažkové z Uherského hradiště.

Návrh Ing. arch. Jana Hořejšího a Bc. Víta Podráského má dobrou, logicky uspořádanou dispozici s vysokými prostory v podkroví pod šikmou střechou, které lze nápaditě využít při prostorovém řešení místností. Jde o jednoduchou, přívětivou architekturu, která ve své kompozici příjemně zahrnuje i přístřešek pro automobil.

Návrh Veroniky Dobešové a Gabriely Blažkové přináší dispozici rodinného domu s dobrým nápadem, byť jediné hygienické jádro pro celý dům je situováno v hloubi domu, mezi obývacím pokojem a ložnicemi. Architektonické řešení počítá s jednoduchou hmotou, na níž je kombinována omítka a dřevo. Celek přívětivě završuje zelená střecha.


Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 50 000,- Kč získala Ing. arch. Blanka Navrátilová z Lysé nad Labem.

Její návrh má úspornou, jednoduchou dispozici pouze s jedním hygienickým vybavením pro celý dům, navrženou pro rodinu, v níž je člověk upoutaný na vozíček. Architektonické řešení je elegantní a respektuje zcela potřeby obyvatel, pro které je dům navrhován.

Zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000,- Kč porota udělila soutěžnímu návrhu Ing. arch. Michala Grošupa z Prahy.

Velmi dobrou dispozicí rodinného domu charakterizuje výrazné dělení a dobré všeobecné vybavení (byť absentují prostory pro technické zázemí). Dům má jednoduché, přívětivé architektonické řešení s příjemnou kombinací omítek a dřeva.

Zvláštní cenu Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30 000,- Kč si ze soutěže odnáší Ing. arch. Petr Jureček z Kyjova.

Dům krychlového objemu nabízí dobrou dispozici s minimalizovanými úložnými prostory. Vnější vzhled je založen na velmi dobré kompozici jednotlivých fasád. Porota ocenila i zajímavě sestavený návrh různého možného řešení stěn v jakoby kontejnerovém skládání.

V soutěži realizovaných staveb porota udělila Hlavní cenu STAVBA POROTHERM 2010 ve výši 100 000,- Kč novému centru obce Dolní Břežany, jehož autory jsou Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. a Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Architektonická kancelář AACservis s.r.o.

Soubor řadových a bodových bytových domů s obchody a provozovnami služeb v přízemí, vytváří nové městské centrum Dolních  Břežan s velmi živým a přitom laskavým výrazem. Obytné domy mají přehledné dispozice, fasády domů jsou provedeny v kombinaci režného a omítaného zdiva.

Zvláštní cenou Vydavatelství JAGA Media ve výši 30 000,- Kč porota ocenila Rodinný dům ve Zlíně, jehož autorem je Ing. arch. Pavel Míček.

Stavba je citlivě osazena do svahu a je skvělým příkladem soudobě interpretované funkcionalistické tradice. Prostupující se objemy utvářejí hmotu elegantní, kompozičně velmi dobře vyváženou. Přehledná, logická a velkoryse utvářená dispozice dbá na maximální propojení se zahradou, jak přes terasu, tak výrazně vysunutým širokým „arkýřem“.

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger ve výši 10 000,- Kč získal Bytový dům ve Zlíně – Partyzánské. Jeho autorem je Ing. arch. Pavel Míček.

Dům má charakter vilové stavby osazené do svahu. Jeho objem je velmi kompaktní, do stran expandují přísné objemy rámů teras a lodžií. V souladu s funkcionalistickými inspiracemi dům v posledním podlaží ustupuje za terasu a nabízí zde velkorysý obytný prostor. Pohodlné dispozice různých velikostí, s důrazem na propojení exteriéru a interiéru mají i byty v nižších podlažích.

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger ve výši 10 000,- Kč získal Rodinný dům ve Velké Dobré,  jehož autorem je Ing. arch. Jan Mareš.

Dům má jednoduchou, dostatečně sevřenou kompozici, v níž k pevnému kubusu z režného zdiva přimyká nižší a užší dřevěná část s maximálním prosklením, jež tak nabývá až charakteru přátelské verandy. Dispozice domu je přehledná, pečlivě symetrická. V přízemí s obytným prostorem, jemuž dominuje hala přes dvě podlaží,  v patře s téměř ukázkovým vybavením, kde kolem haly s knihovnou jsou rozloženy dvě ložnice, dvě koupelny a dvě pracovny.

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger ve výši 10 000,- Kč získalo Centrum sportu a zdraví Olomouc. Autory jsou Ing. arch. Alice Michálková a Ing. arch. Pavel Pospíšil, Studio PRAK s.r.o..

Jde o velmi rozlehlý soubor staveb na místě bývalého spartakiádního stadionu. Vedle sportovišť, krytých i exteriérových, je jeho součástí kongresové centrum a hotel soudobého výrazu vyjadřujícího potřebnou pohodlnost. Železobetonový skelet má cihelné vyzdívané stěny, na fasádě jsou použity velkoformátové kompozitní desky Perklex s dřevěnou dýhou, hliníkové rámy oken a hliníkové obložení stěn.

Zvláštním oceněním ve výši 10 000,- Kč, mimo soutěž, odměnil GŘ společnosti Wienerberger bytový soubor Rezidence Dalejské výhledy v Praze – Stodůlkách, jejímž realizátorem je EKOSPOL a.s.

Ocenil zejména úroveň technického řešení, vazby na infrastrukturu lokality, užitnou hodnotu domů souboru a m.j. i ceny bytů, akceptující aktuální poptávku.

Cílem soutěže je snaha společnost Wienerberger trvale podněcovat tvorbu inspirativních projekčních návrhů pro kvalitní bydlení a zároveň prezentovat invenční využití možnosti cihlového systému POROTHERM. Především jeho energetickou úspornost, technickou a materiálovou kvalitu a cenovou výhodnost jak z hlediska výstavby, tak i následného užívání, provozu a údržby.

Architektonické návrhy i stavby, které byly oceněny, jsou nesporně dokladem možností a především předností, které kompletní cihlový systém POROTHERM pro moderní architekturu a kvalitní stavby poskytuje.   

Odbornou porotu vedla Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy byli Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. arch. Alexandr Kroha, Ing. Petr Veleba, členy – náhradníky Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Tomáš Chromý.

Záštitu nad soutěží převzali ministr pro místní rozvoj a ministr průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení, Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery vydavatelství Business Media CZ a JAGA MEDIA.

Zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.