Výherci cen FM AWARDS 2011
Galerie(4)

Výherci cen FM AWARDS 2011

IFMA CZ (Česká pobočka mezinárodní asociace facility managementu) udělila dne 8. listopadu 2011 v Nové budově Národního muzea prestižní ceny FM AWARDS 2011, udělované v rámci akce Týden Facility managementu, v kategorii projekt roku, osobnost roku, studentská práce roku a mimořádná cena poroty FM AWARDS.

V rámci již IX. ročníku akce Týden Facility managementu 2011 konaném ve dnech 7. – 11. listopadu 2011, záštitu nad akcí převzal premiér ČR pan RNDr. Petr Nečas, byly tradičně na slavnostním galavečeru dne 8. listopadu 2011 konaném v Nové budově Národního muzea udělovány prestižní ceny FM Awards 2011 v kategorii projekt roku, osobnost roku, studentská práce roku a mimořádná cena poroty FM Awards.

Projekt roku

  • Československá obchodní banka a.s. za projekt Rozvoj CAFM v ČSOB

Porota ocenila: Ideálem současného pojetí facility managementu je jeho začlenění do celkové filosofie vedení a řízení podniku. Facility management pak spočívá nejen v osvědčených systémech a postupech práce s movitými i nemovitými zdroji, ale i v denodenním ovlivňování chování a jednání všech organizačních útvarů společnosti. Výsledkem je společnost, která je vpravdě „dobrým hospodářem“. Popsaného stavu se podařilo dosáhnout týmu ČSOB. Proto komise doporučuje tento tým jako příkladnou implementaci procesního CAFM systému.

FM AWARDS 2011

Cenu předával pan Tony Kean, prezident IFMA (mezinárodní asociace Facility managementu).

Osobnost roku

  • RNDr. Josef Tesařík (generální ředitel společnosti TESCO SW a.s.)

Porota ocenila: Dlouholeté angažmá pana Tesaříka v rozvoji vzdělávání facility managerů.
Jeho působení v průběhu času přesáhlo hranice facility managementu samotného. Stal se mimo jiné zakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc – aktivní a perspektivní součásti systému vysokoškolského vzdělávání v ČR.

FM AWARDS 2011

Cenu předával pan Fred Kloet, Vice Prezidenta EuroFM a hlavního vyjednávače FM v Evropském parlamentu a Radě EU.

Studentská práce

  • Ing. Tomáš Bukovský za studentkou práci – Obecnou metodiku výběru strategického bytového fondu v rámci privatizace obecních bytů

Porota ocenila: Součástí strategického plánování majitelů či správců je znalost rentability bytového fondu – stávající i výhledové. Metody pro určení potenciálu fondu jsou však poměrně složité a časově náročné. Práce pana Bukovského přináší originální náhled na zpracovávanou problematiku, umožňující rychlou orientaci v  potenciálu bytového fondu.
Cenu předával zástupce hlavního mediálního partnera pro rok 2011 – společnost  Wagner Press s.r.o.- časopis Facility Manager pan Arnošt Wagner.

Mimořádná cena poroty

  • společnost Centers Publishing, s.r.o. za  projekt/odbornou práci Retail Book

Porota ocenila: Základem úspěchu retailového obchodníka je kvalitní přehled o trhu – zejména o klientele a možnostech vlastní expanze. V minulosti na trhu chyběl nezávislý zdroj, objektivně mapující síť retailových prostorů včetně jejich podrobné charakteristiky. Retail Book tuto mezeru plně pokryl. Publikace přináší celé obci facility managerů, developerů, majitelů budov i jejich klientů neocenitelné informace za zlomek její skutečné hodnoty.

FM AWARDS 2011

Cenu předávala paní Kathy Roper – Chairman IFMA.

Odborná porota rozhodovalo ve složení:
Předseda poroty:  Ing. Daniel Štys, společnost GrandiStazioni Česká Republika
Členové poroty:  Mgr. Petr Konečný, MBA společnost Sanek, s.r.o., Ing. Arch & Ing. Filip Endal, společnost Deloitte a Klára Vincentová, Microsoft    
                             
Více informací o Týdnu Facility managementu 2011 a FM Awards 2011 naleznete na www.ifma.cz.