Třetí ročník soutěže Rockhouse 2009

Společnost Rockwool vyhlásila třetí ročník soutěže Rockhouse – český nízkoenergetický dům roku 2009. Soutěž si klade za cíl propagovat stavby s nízkou spotřebou energie jako moderní trend respektující ekologii i ekonomický vývoj a motivovat architekty, projektanty a studenty ke kreativní práci s izolačními materiály.

Organizátoři letos upustili od dělení na profesionální a studentskou kategorii. Soutěžící tak mohou přihlásit své projekty do kategorií Projekt anebo Rekonstrukce. „Novým rozdělením reagujeme na stoupající počet rekonstrukcí rodinných a bytových domů, které také vybízejí k hledání zajímavých architektonických řešení,“ říká Jiří Eyberger, manažer marketingové komunikace z pořádající společnosti Rockwool.

„Úspora nákladů na energii a ochrana životního prostředí navíc rozhodně nejsou tématem pouze pro novostavby,“ dodává Eyberger.

Soutěž má dvě kategorie:
I. PROJEKT – projekt rodinného nebo bytového domu či jiné stavby s nízkou spotřebou energie
II. REKONSTRUKCE – rekonstrukce rodinného nebo bytového domu či jiné stavby na nízkoenergetický standard

Do kategorie I. Projekt nesmí být přihlášen projekt stejné stavby, která by byla přihlášena i do kategorie II. Rekonstrukce (z důvodu porušení anonymity).

Do soutěže se mohou přihlásit architekti, projektanti, realizační firmy, investoři, studenti a studentské kolektivy s projekty nízkoenergetických domů a staveb, které kromě kvalitního architektonického řešení zohledňují trend moderního nízkoenergetického bydlení a využívají převážně izolační systémy a materiály Rockwool. Navržená stavba musí odpovídat klasifikaci stupně tepelné náročnosti budov kategorie A (mimořádně úsporná) nebo kategorie B (velmi úsporná) dle ČSN 73 0540-2.

Společnost Rockwool letos věnuje vítězům  kategorie PROJEKT finanční odměnu ve výši 100 000 Kč a vítězům kategorie REKONSTRUKCE odměnu ve výši 50 000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2009.

Porotě bude předsedat významná česká architektka Eva Jiřičná. Místopředsedou bude profesor Jan Tywoniak ze Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.

Členové poroty

 • Ing. arch. Oleg Haman
 • Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, C.B.E.
 • Ing. Tomáš Korec (obchodní ředitel Rockwool, a.s.)
 • Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
 • Ing. arch. Vladimír Merta
 • Ing. arch. Josef Smola
 • Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Závazná kritéria hodnocení
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez hierarchického rozlišení následně:

 • celkové architektonické řešení
 • systémovost a ucelenost řešení projektu
 • energetická náročnost dle ČSN 73 0540 – 2
 • vhodnost použití izolačních systémů a materiálů s přihlédnutím k užití izolačních   materiálů Rockwool
 • hledisko pohledu životního prostředí, vhodnost a koncepčnost řešení projektu

Soutěžní podmínky – kategorie PROJEKT lze stáhnout zde.
Soutěžní podmínky – kategorie REKONSTRUKCE lze stáhnout zde.

Elektronický přihlašovací formulář a podklady pro výpočet energetické náročnosti a další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.rockhouse.cz.