Trendům a inovacím ve stavebnictví vévodí udržitelnost

Trendům a inovacím ve stavebnictví vévodí udržitelnost

Hybatelem inovací ve stavebnictví je udržitelnost. Největší výzvou a aktuálním trendem je pak její aplikace už při samotném vývoji a výrobě stavebních materiálů. Nejde přitom jen o energetickou efektivitu výsledného materiálu, ale o co nejmenší ekologickou stopu při jeho výrobě, zpracování a v celém jeho životním cyklu. I to zaznělo 5. června v brněnské Richard Adam Gallery na odborné konferenci Inovativní materiály pro stavebnictví, která se konala jako další z doprovodných akcí 2. ročníku česko-slovenské soutěže architektonicky a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2014.

Inovativní materiály v detailu, komplexně a především prakticky na ní představili jak odborníci z vývojových oddělení předních světových výrobců stavebních materiálů, tak samotní architekti, ale i zástupci akademické sféry. „Zásadním hybatelem současného stavebnictví a s tím spojeného výzkumu a vývoje je pojem udržitelnosti, který se projevuje v co nejkomplexnějším pohledu na stavební projekt. Nejen jaké má budova vlastnosti, z čeho je postavená, ale především jak funguje pro své uživatele, okolí, životní prostředí a v rámci vyšších sídelních útvarů nebo celého chytrého města,“ uvedl mimo jiné ve své přednášce o výzkumném projektu EGAR vedoucí Ústavu TZB při Fakultě stavební VUT v Brně a předseda poroty soutěže BEFFA Jiří Hirš.

Chytré šetrné materiály
„Potřeba udržitelnosti čím dál významněji ovlivňuje i vývoj nových stavebních materiálů. Energeticky úsporný materiál těch nejlepších užitných vlastností bez environmentálně udržitelné výroby by byl neefektivní. U našich nejnovějších certifikovaných výrobků se nám daří zátěž životního prostředí snížit až o třetinu. Dalšími novinkami jsou materiály, které se na udržitelnosti a ochraně životního prostředí sami aktivně podílejí, a nejen že brání jeho poškození. To jsou trendy, kterými se ubíráme,“ podotýká Petr Antl ze společnosti Saint-Gobain, divize Rigips, která na konferenci mimo jiné představila zdravou sádrokartonovou desku Active Air umožňující po dobu 50 let eliminovat z prostředí interiéru až 70 % škodlivého formaldehydu.

To však nebyl zdaleka jediný inovativní materiál či technologie, kterou ukázala odborná konference a doplňková expozice špičkových světových výrobců materiálů pro stavebnictví. Vít Klásek ze společnosti Ecomodula například seznámil účastníky se stavebnicovým systémem pro dřevostavby Legopan, inspirativní bylo však i řešení komplexních služeb pro projektanty, architekty i realizační firmy využívající tohoto systému. Palčivý problém nekvalitních povrchů vozovek a kanalizačních poklopů řešila zase společná přednáška Vladěny Rychnové ze společnosti PAM a Martina Marečka z Adfors o výztužném systému GlasGrid.

Lepší budoucnost pro stavebnictví
Komplexní pohled na inovace v materiálech a jejich vliv na konkrétní stavby představil přední český architekt Dalibor Borák na projektu právě dokončované základní školy v Holicích, u níž bylo mj. hojně využívané zdivo Porotherm vůbec poprvé uplatněno ve stavbě usilující o pasivní energetický standard. Vladimír Balent z Isover pak zásadní vliv inovativních materiálů na kvalitu a charakteristiku stavby demonstroval na prvním slovenském projektu aspirujícím na prestižní ocenění LEED Platinum pasivním obytném komplexu Zelené Átrium v Trnavě. Konferenci inovativní materiály pro stavebnictví zakončil poměrně pozitivní aktuální výhled českého stavebnictví od Jiřího Vacka z CEEC Research.

Záštitu soutěži Building Efficiency Awards, v jejímž rámci se konference konala, udělily Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Slovenská komora stavebných inžinierov. Mediálním partnerem jsou časopisy vydavatelství Jaga Media ASB, Realizace staveb a Home a časopis Stavitel.  Generálním partnerem konference i soutěže je skupina Saint-Gobain, zejména její divize Isover, Rigips a Weber.

O soutěži Building Efficiency Awards (BEFFA)
V 2. ročníku soutěže BEFFA 2014 mohou soutěžit stavby či rekonstrukce z České a Slovenské republiky dokončené v období od 1. ledna 2012 do 31. května 2014. Pro studentské projekty podmínka jejich realizace neplatí.  Přihlásit stavbu či projekt může jak jejich autor, investor či realizační firma, tak jejich vlastník či uživatel. Hodnocení přihlášených projektů probíhá ve dvou kolech – regionálním a mezinárodním. Tři nejlepší stavby z každé kategorie v jednotlivých regionech ČR a SR postupují do česko-slovenského finále, v němž se utkají o vítězství ve svých kategoriích. Kategorie dřevostavba a multikomfortní dům jsou průřezové a budou soutěžit jen v česko-slovenském finále. Výsledky BEFFA 2014 vyhlásí porota v listopadu roku 2014.

Více na webové stránce soutěže: www.beffa.eu

ZDROJ: PR článek BEFFA