Topenářská galerie ENBRA oceněna na Aqua-thermu 2011

Topenářská galerie ENBRA oceněna na Aqua-thermu 2011

Projekt Topenářská galerie ENBRA  - objekt, kde jsou nainstalovány všechny dostupné zdroje tepla pro RD a malé budovy, školící a informační centrum pro zákazníky. Jedinečný a jediný informační zdroj tohoto druhu v ČR, byl komisí vyhlášený jako mimořádný a nejprogresivnější projekt v ČR prezentovaný na veletrhu Aqua-therm Praha, a proto mu komise složená z předních odborníků v oblasti technického zařízení budov udělila MIMOŘÁDNÉ ČESTNÉ UZNÁNÍ za ojedinělý komplexní projekt.

Projekt Topenářská galerie ENBRA je ukázkovým příkladem energeticky racionálně hospodařícího domu, který bude sloužit projektantům, učňům, studentům, montážním, kamnářským a topenářským firmám i koncovým zákazníkům jako výukové, výcvikové, výzkumně vývojové a informační středisko, je prvním projektem svého druhu v České republice.

Důvodem vzniku tohoto projektu je, že doby, kdy stavebník vybíral pro svůj rodinný dům, případně jiný objekt pouze nejlepší kotel ústředního topení, ale vůbec se nestaral o to, v jakém režimu a v jakém systému bude tento spotřebič pracovat, jsou dávnou minulostí. Stejně tak časy, kdy stavebníci hleděli na projektovou přípravu jako na nutné zlo a snažili se náklady na ně omezit, aniž by zvážili, zda se jim investice do dobrého projektu vyplatí levnějším a také ekologicky příznivějším provozem celého objektu.

Dnes je situace jiná – u nás, stejně jako v dalších zemích EU si uvědomujeme, že pouze 16% problémů s energetickým hospodařením budov souvisí s nekvalitními výrobky. Plných 42% problémů připadá na nevhodné použití těchto výrobků a chyby v projekci a dalších 42% na chyby v montáži. Snažíme se situaci změnit. Proto jsme otevřeli tuto „topenářskou galerii“ s názornou ukázkou kombinací 19 zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Unikátnost tohoto projektu spočívá především v tom, že na jednom místě naživo můžete vidět:

  • téměř všechny dostupné zdroje topení
  • 19 různých kombinaci těchto zdrojů v provozu
  • jejich výhody, nevýhody a finanční náročnost
  • všechny prvky nutné pro instalaci topeni
  • způsob měření spotřeby tepla a přístroje k tomu využívané

Doplněním tohoto projektu jsou i nově vzniklé web stránky: www.jaktopit.cz , kde si může každý porovnat náklady na vytápění různými zdroji a jejich kombinacemi.