Titul Nejlepší výrobce stavebnin roku

Titul Nejlepší výrobce stavebnin roku

Společnost LB Cemix, s. r. o., získala v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku, které se zúčastnila poprvé, titul nejlepšího výrobce stavebnin v kategorii podniků nad 150 zaměstnanců.

Je jedním z prvních výrobců suchých omítkových a maltových směsí v České republice a na českém stavebním trhu působí již 18 let. Svou produkci nabízí pod tradiční a dlouhodobě zavedenou značkou Cemix, známou v rámci celého středoevropského trhu.

Čtyři výrobní závody jsou vybaveny moderními výrobními technologiemi. Produkce suchých omítkových a maltových směsí je realizována ve výrobních závodech Nová Ves nad Lužnicí, Studénka, Loděnice a Čebín. Závod Čebín navíc zajišťuje produkci disperzních materiálů (pastovitých omítek, fasádních barev, penetračních hmot a stavební chemie). Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001. Kvalita výrobků je pravidelně kontrolována v moderních laboratořích a zkušebních ústavech. Letošním tématem klání byl Udržitelný rozvoj ve stavebním průmyslu v České republice.

(Cemix)