D52

Stát chce konečně pohnout s výstavbou D52. ŘSD svolalo veřejné projednání

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá na středu 24. dubna veřejné projednání ke stavbě dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova a na hranici s Rakouskem. Bude součástí snahy o získání kladného stanoviska ministerstva životního prostředí při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Projednání se uskuteční v Pohořelicích od 15:00.

Stát prostřednictvím ŘSD usiluje o dokončení dálnice do Rakouska řadu let, ale příprava vázne na tvrdém odporu obcí a spolků, které nesouhlasí s vedením dálnice přes Novomlýnské nádrže.

V řadě dílčích sporů jim soudy daly za pravdu. Trasu prosadila před čtvrt stoletím vláda na úkor trasy, která by využila dálnice D2, na niž mohl navazovat obchvat Břeclavi, který by se napojil na rakouskou dániční síť. Sousední Rakousko od té doby pokračovalo ve stavbě svojí dálnice z Vídně k Mikulovu a až na závěrečný úsek, který zůstává zatím dvoupruhový, ji také před několika lety dokončilo.

Salámová metoda neuspěla

Silničáři na přelomu let 2021 a 2022 změnili taktiku. Do té doby měli dálnici měřící 23 kilometrů rozdělenou na několik úseků a usilovali o povolení pro každý úsek zvlášť. Kvůli soudním přím a průtahům se rozhodli spojit všechny úseky do jednoho a připravují dálnici jako celek. Dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí odevzdali v první polovině roku 2022 a letos je dokončená i dokumentace, která se zabývá vlivem na území soustavy Natura 2000.

Dálnice má totiž zasahovat do několika evropsky významných lokalit. Při dodržení řady opatření při stavbě, při provozu a při uskutečnění kompenzačních opatření nemá být zásah do těchto lokalit významně negativní, vyplývá z posudku, který dala vypracovat projekční firma Sudop Praha.

Násyp nebo estakáda

Aktuálně silničáři předpokládají, že by se úseky mimo překlenutí Novomlýnských nádrží mohly stavět v letech 2026 až 2029. Překlenutí nádrží by se mohlo stavět v letech 2028 až 2031. Zatím však stále jde o odhadované termíny, které budou záviset na tom, jak půjde příprava a získání potřebných povolení rychle a jak úspěšný bude odpor těch, kteří dálnici pod Pálavou nechtějí.

Dosud také není rozhodnuto, jak bude vypadat část, která převede dálniční těleso přes nádrže. Jednou z variant je vedení na násypu, druhou variantou je velkoryse řešená estakáda dlouhá 2,5 kilometru.