SOUTĚŽ FASÁDA ROKU 2013

SOUTĚŽ FASÁDA ROKU 2013

Nový ročník soutěže Fasáda roku je vyhlášen. Přihlaste stavby, na které byly použity stavební materiály Baumit. Letos s novou kategorií za inovativní řešení!


Letošní kategorie Fasády roku:

  • Rodinný dům- novostavba     
  • Rodinný dům- rekonstrukce                                   
  • Bytový dům- novostavba                               
  • Bytový dům- rekonstrukce( včetně panelových domů)                   
  • Nebytový objekt- novostavba                               
  • Nebytový objekt- rekonstrukce                               
  • Historický objekt- rekonstrukce, sanace

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – Porota letos udělí cenu stavbě napříč kategoriemi, která je výjimečná svým návrhem, způsobem provedení, kombinací a použitím materiálů, nebo technickým řešením.

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE DO 31. LEDNA 2013
Vyplňte přihlášku a spolu s fotografiemi uložte na www.fasadaroku.cz do 31. ledna 2013. Podmínkou přihlášení je prokazatelné použití stavebních materiálů Baumit.

Snímky přihlášené budovy musí obsahovat jednotlivé pohledy, celkovou perspektivu a důležité detaily, jako styk fasády s terénem, otvorové výplně a napojení fasády na střešní konstrukci.

Více informací o soutěži Fasáda roku 2013 na www.fasadaroku.cz
o absolutním vítězi loňského ročníku čtěte zde

Foto: baumit

–>–>