Smluvní vztahy výstavbových projektů
Galerie(1)

Smluvní vztahy výstavbových projektů

Monografie seznámí čtenáře se základními právními a manažerskými specifiky stavebnictví a umožní mu pochopit unikátnost velkých výstavbových projektů.

Lukáš Klee
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012
brožovaná, 148 stran


Kniha je zaměřena především na typologii výstavbových projektů, běžná nebezpečí a alokaci rizik, zahraniční podnikání, určení ceny díla, odpovědnost za projektovou dokumentaci a smluvní podmínky FIDIC, které jsou jako nejpoužívanější standard obchodních podmínek smlouvy o dílo na zhotovení stavby pojednány z hlediska nové kodifikace soukromého práva. Tyto klíčové právní aspekty velkých výstavbových projektů jsou pojednány v uceleném přehledu.

Pozornost je věnována i dalším specifickým oblastem velkých výstavbových projektů – řízení času, nárokům na dodatečné platby a prodloužení lhůt plnění smluvních stran (tzv. claimům) a jejich ovládání (Claim Management), změnovým řízením a řešení sporů. V závěru knihy najde čtenář příklady, se kterými se autor setkal ve své každodenní praxi právníka velké stavební společnosti.
 
Knihu využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektu, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů. Bude také výbornou pomůckou pro učitele a studenty vysokých škol právnického, technického i ekonomického směru.

Knihu si můžete objednat na adrese http://obchod.wkcr.cz/.
Dostupná též v elektronické podobě.

–>–>