Skanska CS má nového finančního ředitele

Novým finančním ředitelem a členem představenstva Skanska CS se stane Patrik Choleva. V obou funkcích tak nahradí Petra Dvořáka, který ze skupiny Skanska odchází.

Ing. Patrik Choleva, MBA (narozený 1973 v Jeseníku) vystudoval Slezskou univerzitu, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, MBA získal na City University of Seattle při Vysoké škole finanční a správní. V současnosti studuje LLM – obchodní právo na Právnické fakultě v Brně pod garancí Nottingham Trent University. Absolvoval řadu manažerských programů, např. v Lausanne, Londýně či Amsterdamu.

Patrik Choleva dosud zastával pozici místopředsedy představenstva a finančního ředitele v Jihomoravské plynárenské a současně jednatele zodpovědného za finance v RWE Distribuční služby, patřící do skupiny RWE. Je předsedou či místopředsedou dozorčích rad několika společností, členem Vědecké rady Ekonomicko správní fakulty MU v Brně. Účastnil se většiny restrukturalizačních projektů skupiny RWE v České republice, převážně v oblasti financí, personalistiky a interních služeb.

„Práce pro lídra stavebního trhu je zajímavou výzvou a jsem přesvědčen, že své dosavadní zkušenosti budu moci uplatnit pro úspěch celé skupiny Skanska,“ říká Patrik Choleva.

Zdroj: Skanska CZ