Série odborných seminářů

Série odborných seminářů

Ve vzorkovně společnosti Kratochvíl parket profi v Moravanech u Brna se ve čtvrtek 26. listopadu 2009 uskuteční odborný seminář, který je součástí Interiérové show. Interiérová show zahrnuje celkem čtyři interaktivní semináře, které proběhnou postupně během října a listopadu letošního roku přímo ve vzorkovnách společností Ravak, Lasselsberger, Sanitec a Kratochvíl parket profi.

Semináře mají za cíl přiblížit především architektům a interiérovým designérům produkty a novinky, které zúčastněné organizace přinášejí na trh, nové trendy v oblasti moderního interiérového designu a rovněž nabídnou praktické ukázky. Součástí seminářů je také část věnovaná dotazům ze strany posluchačů.

„Spolu s partnery jsme přistoupili k trochu jiné formě prezentace, než jakou nabízejí klasické přednáškové sály. Architektům i všem ostatním zájemcům se snažíme přiblížit novinky ze světa podlahových krytin a možnosti interiérového designu přímo ve vzorkovnách společností,“ komentuje Interiérovou show Petr Kratochvíl, jednatel společnosti KPP.

Společnost Kratochvíl parket profi na každém ze čtyř probíhajících seminářů představí především nové trendy v oblasti dřevěných a vinylových podlah. Dále budou na každé ze čtyř přednášek připomenuty možnosti a výhody, které přináší virtuální showroom provozovaný společností KPP, a představeny VIP karty umožňující nepřetržitý vstup, tzn. klidně i o půlnoci, do showroomů KPP. Seminář konaný 26. 11. 2009 přímo ve vzorkově KPP věnuje podlahovým krytinám největší prostor.

Všechny zúčastněné organizace vystoupí prostřednictvím přednášek na každém ze čtyř seminářů Interiérové show, které se konají:
20. 10. 2009  Výrobní závod a vzorkovna společnosti Ravak a.s., Obecnická 285, Příbram I
03. 11. 2009  Vzorkovna Lasselsberger s.r.o., Adélova 1, Plzeň
10. 11. 2009  Vzorkovna Sanitec s.r.o., Komenského 2501, Tábor
26. 11. 2009  Vzorkovna Kratochvíl parket profi s.r.o., Bohunická cesta 1/328, Moravany u Brna

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě).

Více informací a pozvánky na jednotlivé semináře Interiérové show naleznete na www.kpp.cz nebo na www.azpromo.cz.