Road Show Trailer v Praze

Road Show Trailer v Praze

Znečištění ovzduší představuje v Evropě stále větší problém a nejnovější výzkumné práce potvrzují, že má dramatický dopad na lidské zdraví.

Znečištěný venkovní vzduch proniká do budov větracími systémy, okny, dveřmi a netěsnostmi v plášti budov. Uvnitř se směšuje s dalšími znečišťujícími látkami, které pocházejí z interiéru, a mohou způsobovat ještě významnější zdravotní rizika pro osoby mladé, starší i pro chronicky nemocné osoby, zvláště pak v městském prostředí. Větrací systémy a především vzduchové filtry hrají významnou úlohu při kontrole infiltrace vnějšího znečištění do interiéru budov.

Společnost Camfil se snaží pomocí iniciativy Road Show Trailer a dalších podobných vysvětlit, jak mohou různé filtry ovlivnit spotřebu energie v budově a jak mohou zajišťovat v budově rozdílnou kvalitu vzduchu, který lidé dýchají.

Road Show Trailer společnosti Camfil je mobilní laboratoř pro analýzu kvality vzduchu v interiéru spojená s výstavou podporující povědomí o významu dobré kvality vzduchu v interiéru a o nebezpečích, která znečištění vzduchu znamená pro lidské zdraví. Od uvedení do provozu v roce 2011 navštívila tato mobilní laboratoř 15 zemí severní, střední a jižní Evropy. V Praze se zastaví 04. – 07. března, kdy se zde koná 20. Jubilejní ročník mezinárodního odborného veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA – THERM 2014.

51 let zkušeností s vývojem a výrobou vzduchových filtrů a řešení pro čištění vzduchu staví skupinu Camfil do pozice světové špičky. S 23 produkčními provozy a 6 centry pro výzkum a vývoj, které má společnost Camfil po celém světě, je také jedním z největších globálních specialistů na filtraci vzduchu. Společnost Camfil má výrobní provoz na Slovensku, odkud dodává také na český a maďarský trh.

Společnost Camfil nabízí energeticky nejúčinnější řešení pro čištění vzduch – která navíc vyrábí s minimálním dopadem na životní prostředí – a současné generaci i generacím budoucím se tak dostává vůbec necennější koncový produkt společnosti Camfil, kterým je čistý vzduch a vše, co znamená pro zdraví, produktivitu a blaho.“

Adresa a mapa znázorňující PVA EXPO PRAHA:
GPS: 50°7’41.662″N, 14°30’51.679″E
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667
199 00 Praha 9 – Letňany
Česká republika

ZDROJ: PR článek společnosti Camfil