Redakce radí: kam v březnu za vzděláním a vědomostmi?

Konference
Zdroj: Shutterstock

Po krátkém únoru přichází první z jarních měsíců, který s sebou kromě snad již přívětivějšího počasí přinese i celou řadu zajímavých akcí.

Po zimní odmlce se v plné síle vrací první velké konference – samozřejmě první ve smyslu pořádání v letošním roce, jinak jde často o úctyhodné ročníky! – a nepřijdeme samozřejmě ani o celou řadu seminářů, přednášek či vzdělávacích akcí. Stačí si jen vybrat! A zapsat se. A dorazit. Co se tedy v březnu nabízí?

Stavební veletrh Brno
Pořadatel: Veletrhy Brno
Kdy: čtvrtek 2. 3. až sobota 4. 3.
Stavební veletrh Brno prezentuje průřez celým odvětvím stavebnictví. Pokrývá realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce a technické zařízení budov. 

GROHE X Summit 2023
Pořadatel: Grohe
Kdy: úterý 7. 3. až čtvrtek 9. 3.
Třídenní akce „Caring for Water“ bude plná prezentací a poutavých diskusních panelů a vzdělávacích lekcí, které se budou zabývat výzvami, kterým dnes čelí sanitární průmysl, budoucností zelené výstavby a problematice zelené výstavby ve spojitosti s vodou.

Jak navrhovat nové budovy po roce 2022
Pořadatel: Centrum pasivního domu
Kdy: 9. 3. od 8:30
Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísnily požadavky na výstavbu nových budov, což vyžaduje změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie – nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Technický dozor stavebníka: jeho postavení a úloha při realizaci a vedení stavby
Pořadatel: Česká stavební akademie
Kdy: 10. 3. od 9:00
Seminář účastníkům, především tedy  pracovníkům provádějícím výkon TDS a stavebníkům, pro které je TDS pozice nejbližší k plnění právních požadavků na ně kladených,  přinese komplexní a ucelený pohled na pozici technického stavebního dozoru stavebníka včetně legislativních úprav a případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

Veletrh ISH, Frankfurt
Pořadatel: Messe Frankfurt
Kdy: pondělí 13. 3. až pátek 17. 3.
Letošní ročník veletrhu ISH 2023 ponese hlavní téma „Řešení pro udržitelnou budoucnost“. Po dobu pěti dnů se bude vše na předním světovém veletrhu HVAC + Water točit kolem inovací, které přispívají k dosažení cílů ochrany klimatu a odpovědnému a efektivnímu využívání zdrojů.

Ztráty vody ve veřejných vodovodech
Pořadatel: Fakulta stavební VUT v Brně
Kdy: 16. 3. od 9:00
Nová evropská direktiva pro pitnou vodu stanovuje požadavek i na vykazování ztrát vody s doporučením používat ukazatel ILI (Infrastructure Leakage Index). Předmětem kurzu jsou způsoby bilančního vykazování ztrát vody včetně doporučeného způsobu vykazování dle IWA (International Water Association), aktuálně používané ukazatele ztrát vody včetně ILI, kategorie hodnocení ILI a aktuální návrh nové připravované ČSN 75 5020 Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů.

Vykurovanie 2023
Pořadatel: SSTP
Kdy: pondělí 20. 3. až pátek 24. 3.
Tradiční 31. mezinárodní konference VYTÁPĚNÍ 2023 je v letošním roce zaměřena na téma „Energetické koncepce a bezpečnost zásobování teplem“. Odborný program je rozdělen do 5 samostatných celků příslušejících jednotlivým dnům – Energetika budo, Progresivní výroba tepla, Alternativní zdroje energie, Automatizace ve vytápění a nakonec i  Energetické služby. Celkem se uskuteční 13 samostatných sekci a 4 diskusní fóra. S přednáškou vystoupí kolem 100 odborníků, z toho pětina ze zahraničí.

Větrání budov: Hygienický standard, energetická úspornost, tepelná pohoda
7. odborná celostátní konference
Pořadatel: Česká stavební akademie
Kdy: 21. 3. od 9:00
Označení Green Building není jen o úspoře a bezkarbonových zdrojích energie, ale zejména o kvalitě prostředí člověka, který v něm pobývá. Čistota vzduchu, jeho vlhkost a teplota tak vytváří vzájemně se ovlivňující soubor vlastností, jejichž optimalizace je cílem správného řešení větrání staveb. Zkušenosti s pandemií ukázaly, jak velmi významné zdravotně optimální větrání může pro lidský život být. Obsahem konference proto bude i zhodnocení dosažených poznatků a nastínění vzorů pro správné řešení této problematiky.

Od partnerů ASB

Amper 2023: 29. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení
Pořadatel: Terinvest
Kdy: úterý 21. 3. až čtvrtek 23. 3.
Doprovodný program veletrhu zahrnuje soubor konferencí, přednášek a školení na aktuální témata v oblasti energetiky. K tomu bude přímo na veletrhu probíhat živá prezentace technologických novinek, inovací a pokrokových řešení desítek firem v oblasti výroby, distribuce a akumulace elektřiny. Vystavovatelé představí i komplexní řešení FV systémů a nejnovější modely transformátorů a inovací v rozváděčové technice.

Úprava vody I. a II.
Pořadatel: Fakulta stavební VUT v Brně
Kdy: čtvrtek a pátek 30. a 31. 3.
Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Kurz probíhá ve 2 samostatných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem.

Zdroj: Vytvořeno z podkladů jednotlivých akcí a jejich pořadatelů
RubrikyAktuálně, Události