Přihlaste své dílo do soutěže STAVBA ROKU 2017!

Přihlaste své dílo do soutěže STAVBA ROKU 2017!

Jubilejní 25. ročník soutěže STAVBA ROKU 2017 přijímá přihlášky. Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo i uživatel. Hlavním kritériem soutěže je kvalita stavby.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla. Postaveny musí být na území ČR, ale i v zahraničí při splnění určitých podmínek.

Stavební díla musí být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2017.

Přihlášky přijaté do konce roku 2016 mají možnost individuální dohody fakturací. Objekty s proinvestovanými náklady nad 20 mil. Kč mají nárok na individuální slevu.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Více informací o soutěži Stavba roku 2017 najdete na www.stavbaroku.cz.

RubrikyUdálosti