Pozvánka na konferenci uživatelů systému DOMUS 2009

Pozvánka na konferenci uživatelů systému DOMUS 2009

Společnost ANASOFT připravuje i letos ­Konferenci uživatelů systému DOMUS. Na rozdíl od minulých ročníků se společnost rozhodla uspořádat letošní konferenci na podzim.

Hlavním ­organizátorem konference je dceřiná společnost ANASOFT, s.r.o., se sídlem v České Lípě, která vznikla začátkem roku 2008. Vznik této společnosti odráží skutečnost, že od roku 2004, odkdy se ANASOFT v Čechách úspěšně etabloval, počet koncových bytů ve správě systému DOMUS vzrostl na 50 000.

Tématem konference bude představení ­novinek systému DOMUS, výměna meziná­rodních zkušeností a hlavně zapracování legislativy České republiky do informačního systému.

Informační systém DOMUS v současnosti představuje komplexní informační systém pokrývající všechny činnosti správců ­bytových i nebytových prostor či komerčních center v Čechách i na Slovensku. V systému je dnes spravováno 400 000 bytů.

Systém je vhodný pro všechny typy společností: bytová družstva, bytové podniky, výrobce tepla i komerční společnosti spravující byty. Za vlastnosti systému ­DOMUS se už standardně považuje jeho komplexnost, modularita, nejnovější technologie, otevřenost pro uživatele, neustálý vývoj dle požadavků trhu a sledování legislativních změn a hlavně bezpečnost. 

Více informací o konferenci najdete na stránce: www.anasoft.cz.

Zdroj: Anasoft