Porotherm pro nízkoenergetické bydlení na stavebních veletrzích IBF v Brně

Porotherm pro nízkoenergetické bydlení na stavebních veletrzích IBF v Brně

V rámci stavebních veletrhů IBF v Brně se 14. dubna v prostorách salónku nového pavilonu P uskutečnil briefing společnosti Wienerberger, a. s., na téma Porotherm pro nízkoenergetické bydlení.

Krátkou prezentaci si připravil Ing. Petr Veleba, produktový technik společnosti Wienerberger. Upozornil na nutnost zohlednit při návrhu pasivního a nízkoenergetického domu také vyšší náklady na výstavbu a údržbu těchto domů a nalézt optimální řešení v souvislosti s ušetřením nákladů na vytápění. Přihlédnout je podle něj nutné také k požadavkům a přáním zákazníků a k podmínkám České republiky s ohledem na možné sluneční zisky. Poukázal na výhody cihlových nízkoenergetických a pasivních domů, představil konkrétní zdivo pro ně vhodné, inovační řešení spojů cihel a doplňkové cihly spolu s komplexním technickým řešením detailů, které společnost Wienerberger propracovala.

Ing. Jiří Šála, CSc., odborník na stavební tepelnou techniku, který se podílí na tvorbě norem, přednesl příspěvek na téma nazvané Podmínkou jsou optimální stavební detaily a podělil se s přítomnými o své bohaté zkušenosti z oblasti tepelné ochrany budov a optimálního vnitřního prostředí. Ing. Petr Kučera, CSc., další z přizvaných odborníků, předseda Svazu zkušeben pro výstavbu a technický ředitel CSI, zdůraznil, že je nezbytné zamyslet se nad cílem, který si stavebník klade při budování rodinného domu. Aby vyhovoval požadavkům uživatelského komfortu a zdravého bydlení, nebo aby byl maximálně úsporný ve spotřebě energie? Pohovořil o kontrole kvality provedení cihlových domů na stavbách, které byly prováděny v rámci programu POROTHERM DŮM v letech 2002 až 2009 po celém území České republiky. Zdůraznil, že kvalita prací na stavbách je další nezbytnou podmínkou k dosažení požadovaných parametrů nejenom nízkoenergetických a pasivních domů.

Sérii prezentací zakončil Ing. Roman Busta, obchodní a marketingový ředitel společnosti Wienerberger, který zopakoval, že řešení pasivního a nízkoenergetického domu s Porothermem již není žádný problém.

Na úplný závěr proběhla moderovaná diskuse, v níž zúčastnění odborníci a zástupci společnosti Wienerberger odpovídali na dotazy novinářů a projektantů.

Zdroj: Wienerberger a. s.