POROTHERM DŮM 2009 – známe vítěze!

POROTHERM DŮM 2009 – známe vítěze!

Soutěž POROTHERM DŮM 2009 vyhlašovaná už pojedenácté společností Wienerberger vstoupila do finále. Na slavnostním večeru 12. listopadu laureáti převzali ceny z rukou představitelů společnosti, porotců i mediálních partnerů včetně našeho vydavatelství. Který z projektů nejvíce zaujal odbornou i mediální porotu?

Soutěž samotná má dvě kategorie – Návrh rodinného domu ze systému POROTHERM a Nejlepší realizované stavby. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, partnerem byl Státní fond rozvoje bydlení, aktivně spolupracovali i Česká komora architektů a ČKAIT. Tématem letošního ročníku soutěže byl Rodinný dům budoucnosti.

Soutěž dělá porota
I letos se soutěž mohla opřít o mimořádně kvalitní složení předních odborníků z oblasti stavitelství a architektury. Předsedkyní poroty byla doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy byli Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ing. Tomáš Chromý, Ing. arch. Jan Kozel, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., doc. Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., Ing. Jaromír Stránský, Ing. Petr Veleba a Ing. Jan Žemlička, členy-náhradníky byli Ing. arch. Alexandr Kroha a Ing. arch. Radek Martišek.

Rodinný dům budoucnosti
Hlavní cenu POROTHERM DŮM 2009 ve výši 200 000 Kč získal soutěžní návrh Ing. arch. Jana Tesaře z Kostelce na Hané. Projekt představuje nestárnoucí typ rodinného domu – jednoduchý, velmi sevřený blok individuálního domu v zahradě s jasným výrazem pohodlného bydlení. Porota kromě toho ocenila velmi dobrou a přehlednou dispozici, v níž se počítá s proměňujícími se potřebami rodiny.

Cenu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., ve výši 100 000 Kč porota udělila návrhu Ing. arch. Josefa Semana z Prahy. Ocenila především fakt, že projekt počítá s nestálými přírodními podmínkami v budoucnosti. Přináší návrh domu do záplavových oblastí, který má volné přízemí se zásobníkem dešťové vody a ve dvou podlažích úsporný, ale dostatečně komfortní byt se střešní terasou.

Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 50 000 Kč získal Ing. arch. Pavel Chládek ze Zlína. Projekt vidí budoucnost rodinného bydlení v tradiční dispozici a ve výrazu, který vychází z nejlepších tradic mezinárodního stylu a „bílých vil“.

Nejlepší realizované stavby
V kategorii Nejlepší realizované stavby bylo přihlášeno 50 realizací od prestižních architektonických ateliérů. Hlavní cenu STAVBA POROTHERM 2009 ve výši 150 000 Kč získala Vila v Petřkovicích u Ostravy. Autory jsou FAM Architekti, s .r. o. – Pavel Nasadil, Jan Horký a Marek Nábělek. Porota vyzdvihla ojediněle čistou, jednoduchou architekturu klidného, úsporného a výrazově velmi čistého rodinného domu. Jeho dispozice je dostatečně komfortní, nápaditě uspořádaná s pohodlnými funkčními vazbami a prostorovým vylehčením celkového objemu. Vítězem kategorie je dům symbolizující nad­časový ideál kvalitního bydlení v přírodě.

Cenu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., ve výši 50 000 Kč získal Víkendový dům – obytná stodola, postavený v Osoblažsku ve Slezsku, od autorů Ing. arch. Tomáše Bindra a Ing. arch. Jana Zelinky z Atelieru 38, s. r. o., z Ostravy. Výraz tohoto jednoduchého stavení přesně odpovídá názvu. Je to příklad téměř archetypálního vyjádření charakteru rekreačního bydlení navazujícího na dávné tradice stavění. Svou pevnost stvrzuje vnějším kamenným obkladem, kombinovaným s velkými plochami dřevěných pojízdných stěn, kryjících skleněné stěny. Uvnitř se ukrývá velmi pohodlná a komfortní dispozice dobře rozložená v prostoru stavby.

Zvláštní cena Vydavatelství Jaga Media ve výši 50 000 Kč připadla rodinnému domu Šnek, postavenému v Horoměřicích. Jeho autory jsou Lennox architekti, s. r. o. – Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Jindřich Starý a Tomáš Starý. Dům se uzavírá proti neklidnému vnějšku svým půdorysem ve tvaru mírně zkoseného písmene U a stupňovaným objemem, který se skrývá pod klesajícími zelenými střechami (jež mají charakter až umělých svahů). Má velmi přehlednou a pohodlnou dispozici, jednoduchý a čistý architektonický výraz.

Studentský Oscar do Brna
Paralelně probíhá soutěž POROTHERM DŮM STUDENT 2009, vyhlášená pro studenty Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury VUT v Brně, Fakulty umění a architektury TU v Liberci, rovněž na téma Rodinný dům budoucnosti.

Hlavní cenu POROTHERM DŮM STUDENT 2009 ve výši 50 000 Kč získal Marek Benada z Brna. Jeho projekt předpokládá především nezbytnost úsporného využívání energie. Má k tomu velmi dobře uspořádanou a pohodlnou, dostatečně vybavenou dispozici, která minimalizuje nutnost otvorů na sever. Velmi dobře kombinuje tradiční přístupy a moderní technologie.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.