Pardubický silniční veletrh navštívily tisíce lidí

Pardubický silniční veletrh navštívily tisíce lidí

Čtrnáctý ročník mezinárodního Silničního veletrhu přilákal do Pardubic na dva tisíce lidí. Tahákem byly expozice několika desítek stavebních firem a dalších subjektů a institucí pohybujících se v silničním hospodářství a dopravě. A připraveno bylo i několik překvapení.

Úderem desáté hodiny dopolední byl v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje zahájen 14. ročník mezinárodního Silničního veletrhu. „Jsem velice rád, že Silniční veletrh každoročně nabízí celou řadu zajímavých vystavovatelů, představuje moderní technologie a slouží také jako inspirace pro čerpání nových nápadů v oblasti silničního hospodářství,“ vzkázal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
O veletrh je velký zájem, připraveno je několik desítek expozic včetně různých zajímavostí a praktických ukázek. Při zahájení všichni přítomní hosté doufali, že veletrh bude opět pro obor dopravy přínosný. „Děkuji všem, že jste si našli čas a navštívili svátek všech silničářů a dopraváků. Předpokládám, že dojde k naplnění našich očekávání a že se obohatíme o nové poznatky,“ řekl při zahájení ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Spolu s ním se tohoto slavnostního aktu zúčastnili i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, šéf Odborového svazu pracovníků v dopravě a silničním hospodářství Jan Rejský a také předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jiří Doležal, který všem popřál mnoho zdaru. „Protože když se bude dařit vám, bude se dařit všem podnikatelům, kteří ke své práci potřebují dobré silnice,“ řekl Doležal.

V expozicích návštěvníci veletrhu měli možnost vidět ukázky techniky a různých technologií, připraveno bylo i několik praktických ukázek – třeba diamantové jádrové vrtání prezentované firmou HILTI ČR. Svou expozici měly i jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, policie prezentovala mobilní váhu pro vážení kamionů. Návštěvníci měli možnost vidět veletrh seshora, do výšky až padesáti metrů je vyzvedla plošina jeřábu. Anebo se mohli projet experimentálním vozidlem pardubické univerzity.

Veletrh podpořili i ministr dopravy Dan Ťok nebo ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica. Oba ve svých zdravicích v katalogu veletrhu připomněli důležitost dostatku financí v oboru. „Z pohledu státu mohu konstatovat, že investorské organizace v resortu dopravy dostaly jasný pokyn připravovat všechny stavby zařazené do návrhu rozpočtu SFDI na rok 2016,“ uvedl Ťok. Zbyněk Hořelica pak upozornil na změnu legislativy: „Díky nové úpravě zákona o SFDI, která je nyní v legislativním procesu, bude rozšířen okruh činností, jenž bude možné nově financovat z úrovně fondu.“ Do Pardubického kraje putuje v letošním roce více než jedna miliarda korun do silnic II. a III. třídy, a to z rozpočtu SFDI, Pardubického kraje i evropských zdrojů. „Bohužel, přes snahu o maximální péči nejsou silnice II. a III. třídy v našem kraji a obdobně v celé České republice v úplně dobré kondici. Problémem je dlouhodobé zanedbání tohoto majetku ještě z dob, kdy s nimi hospodařil stát. Přesto se snažíme jejich chátrání čelit a letošní investice do silniční sítě budou opět rekordní,“ doplnil k tématu náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek.

RubrikyUdálosti