Open House Praha

Projekt bydlení na vodě Port X.

O víkendu 18. a 19. května se již popáté otevřou dveře běžně nepřístupných budov v Praze. Tradičně zpřístupněné budovy v majetku hlavního města letos doplní tematická sekce zaměřená na udržitelnou výstavbu.

Tradičními lákadly této akce je zpřístupnění prostor historických budov v majetku města, jejichž bohatou výzdobu si běžně užívají pouze úředníci. Účastníci si tak mohou prohlédnout rezidenci primátora hl. m. Prahy, která za strohou fasádou budovy, ve které je umístěna, skrývá elegantní prvorepublikovou výzdobu ovlivněnou pozdní secesí a stylem art deco.

Nové využití

Zpřístupněn bude také Strahovský stadion, který dlouhá léta chátral a byl z tohoto důvodu pro veřejnost uzavřen. Jeden z největších stadionů světa, který měl být chloubou Prahy a oslavou zdravého sportování, se na dlouhá léta stal nebezpečným místem. Po vyřešení majetkoprávních sporů se nyní magistrát snaží nalézt pro předimenzovanou sportovní stavbu nové využití a při této příležitosti jej v rámci akce Open House otevírá návštěvníkům.

Paláce a radnice

Velmi oblíbenými místy, jež u veřejnosti budí velký zájem, jsou také renesanční paláce a historické radnice. Nenápadnou perlou, kterou si budou moci Pražané projít, je Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Tento původem renesanční dům, pojmenovaný podle funkce, již mu přiřkl císař Rudolf II., prošel po požáru v 17. století barokní přestavbou pod vedením slavného architekta Carla Luraga. S velkým zájmem se v minulém roce setkalo otevření Desfourského paláce na Florenci, a ten byl proto do projektu Open House zařazen i letos.

Hospodárné domy

Návštěvníci, kteří jsou menšími fanoušky historie, nebo je více zajímají moderní stavebnické přístupy, mohou využít tematické sekce vzniklé ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy. Ta představuje veřejnosti třináct budov, které se v moderním kontextu snaží snížit negativní dopady na životní prostředí.

Kancelářská budova Delta v pražské Michli.
Kancelářská budova Delta v pražské Michli. |

Takové domy často získaly mezinárodní certifikáty, jako jsou BREEAM a LEED. Českou obdobou těchto certifikací je SBTool. Úkolem této sekce je představit různé způsoby, jakými lze ve stavebnictví hospodárně využívat zdroje. Ideální šetrná budova je definována požadavky na stavební materiály, které by měly být pokud možno recyklované nebo obnovitelné. Urbanistické řešení by mělo respektovat okolní zástavbu a vnitřní prostory by měly zajišťovat vysoce kvalitní prostředí s dostatkem světla a čerstvého vzduchu.

Během akce Open House se zájemcům otevřou mimo jiné univerzitní budova Mezifakultního centra environmentálních věd ČZU nebo nová budova Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Z komerčně využívaných staveb pak zaujme například Amazon Court a Palác Křižík, rezidenční kategorii zastupují mimo jiné projekty DOCK IN TWO a Rezidence Červený dvůr.

TEXT: RED
FOTO: TISKOVÁ ZPRÁVA

Komentáře