Odhlučnění klubu Rock Café za přispění modrých akustických systémů Rigips

Odhlučnění klubu Rock Café za přispění modrých akustických systémů Rigips

Umístění hudebních klubů, koncertních sálů nebo restaurací v místech, kde jsou bytové a rodinné domy, naráží často na protichůdné požadavky na provoz. Provozovatelé společenských prostor požadují dlouhé otevírací doby a možnost živých produkcí, které bývají velmi hlučné. Obyvatelé bytů a domů zase naopak potřebují klid na odpočinek.

Do tohoto střetu zájmů se před lety dostal i kultovní klub Rock Café, který je umístěn přímo v centru města. Rock Café patří mezi nejvýznamnější pražské hudební kluby s tradicí od roku 1990. Klub byl pro koncerty uzavřen od dubna 2009, protože hlasitá hudba překračovala normou stanovené limity. Magistrát a vedení Prahy 1 poté investovaly do opatření vedoucích k odhlučnění sálu, ale tyto nebyly dostatečné a termíny znovuotevření klubu se stále posouvaly.

Finální návrh opatření, který umožnil, aby se hudební klub začátkem roku 2011 opět otevřel, připravila projekční kancelář AED Project, a.s., ve spolupráci se specialistou, akustikem Ing. Pavlem Janečkem.

Klub je odhlučněn unikátní technologií „box in box“, která nedovolí přenášet vibrace vzniklé nadměrným hlukem do konstrukce stavby domu, a tak umožní hudebníkům produkce až do intenzity (hladiny hluku) 110 decibelů. Koncertní sál je odhlučněn tak, že uvnitř prostoru je vybudována nová místnost, která je od podlahy oddělena speciálními pružinami. Těch bylo pod podlahu použito přes 400 kusů.

Vibrace se tak nemohou šířit do okolních stavebních konstrukcí domu. Stěny jsou od původních stěn odděleny volným prostorem. Pod stropní konstrukcí je speciálně navržený samonosný mezistrop s podvěšeným akustickým sádrokartonovým podhledem Rigips.

Stěžejním požadavkem, se kterým akustik pracoval, byla minimální hodnota vážené stavební neprůzvučnosti celé konstrukce koncertního sálu ve výši R´w = 85 dB. Tuto hodnotu musela splňovat i složená konstrukce stropu. Při řešení tohoto problému bylo třeba brát zřetel na omezenou výšku a velmi omezené statické možnosti navrhované konstrukce.

Výsledné řešení akustika Ing. Janečka je soustavou samonosné ocelobetonové desky, minerální izolace a pružně zavěšeného sádrokartonového podhledu se dvěma modrými akustickými deskami Rigips.

Ing. Robert Hošek ze společnosti Rigips navrhl na základě požadavků projektanta a akustika konstrukci podhledu „na míru“. Tento podhled je zavěšen na speciálních pružných závěsech s modifikovaným nosným roštem z tenkostěnných systémových Rigiprofilů opláštěných dvěma vrstvami modrých akustických desek.
 
Podhled byl navržen tak, aby maximálně zvyšoval zvukoizolační vlastnosti celkové skladby stropu vnitřní místnosti a zároveň unesl dodatečně podvěšené kabelové žlaby, osvětlení, klimatizaci a vzduchotechnické potrubí. Nosnost tohoto speciálního sádrokartonového podhledu tak musí v každém místě umožnit zavěšení břemene o hmotnosti až 200 kg!

Přidané Rigiprofily v nosném roštu umožňují dodatečné zavěšení vzduchotechniky a osvětlení s únosností až 200 kg na jeden závěs.Dokončení sádrokartonového podhledu s dvouvrstvým opláštěním modrými akustickými deskami Rigips.
Koncertní sál klubu Rock Café po dokončení rekonstrukce.
Nově vyvinutý akustický závěs s antivibračním izolantem Sylomer.Atypický detail návaznosti akustického podhledu na okolní stěny. Osazení pruhu z těžké minerální izolace.

Dodatečné instalace nebylo možné zavěsit nezávisle na podhledu kvůli optimální zvukové izolaci.

Speciální akustické závěsy byly vyvinuty pracovníky technického týmu Rigips ve spolupráci s firmou Allegro, s.r.o. Závěsy byly opatřeny pružným tlumicím členem z antivibračního izolantu Sylomer a zároveň byly otestovány na únosnost řádově stovek kilogramů na každý závěs.

Nosný rošt byl navržen a realizován tak, aby umožnil požadované rozložení zatížení na jednotlivé závěsy a dostatečnou tuhost. Na rošt jsou kotveny dvě modré akustické desky, které jsou velmi pružně a přitom těsně napojeny po obvodu na navazující stěny. Časově nejnáročnější byla příprava projektu a speciálního řešení. Montáž sádrokartonového podhledu na stavbě totiž trvala pouze deset dní.

Způsob odhlučnění koncertního sálu byl spojen s mnoha inovacemi a důmyslnými konstrukčními řešeními. Nové stavební technologie přispěly k tomu, že je možné, aby významný koncertní sál mohl fungovat i v bytové zástavbě.

Vzniklo tak ojedinělé řešení, které funguje jen jako celek. Přesto se při této příležitosti vyskytla řada konstrukčních řešení a detailů, které jsou dobře aplikovatelné i na jiné hlučné prostory.

Zdroj: Rigips, s.r.o.