Odborný seminář Ytong Dialog

Odborný seminář Ytong Dialog

Společnosť Xella CZ zve architekty a projektanty na odborný seminář, v jehož rámci bude vedena otevřená diskuse podložená zkušenostmi z praxe.

Součástí programu budou i praktické ukázky z oblasti statiky a tepelné techniky a kolegové z pražského Technického a zkušebního ústavu stavebního odprezentují výsledky zkoušek měření pevnosti Ytonu a závislosti jeho pevnosti na vlhkosti.

O zkušenosti  s použitím stavebního systému Ytong v praxi se podělí ředitelé regionálních stavebních firem. Pro zájemce je odpoledne připravena prohlídka budovy z Ytongu s odborným výkladem.

Termíny a místa:

29. 5. 2012  PARDUBICE
Congress Centre, Masarykovo náměstí, Pardubice

30. 5. 2012  PRAHA
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

31. 5. 2012  PLZEŇ
Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, Plzeň

4. 6. 2012  OLOMOUC
Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 40B, Olomouc

5. 6. 2012  OSTRAVA
Zábřeh, Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava

6. 6. 2012  BRNO
Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo nám. 1, Brno

Program semináře na www.ytong.cz/cs/content/ytong-dialog-program.php

–>–>