Nový systém pro zateplení půdy

Nový systém pro zateplení půdy

Zateplení podlahy půdy patří mezi nejefektivnější, a přitom často opomíjené použití tepelné izolace v domě. Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se hromadí v půdním prostoru. Pokud se tento prostor využívá k bydlení, postačí izolace ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat. Pokud ale půda není obydlená nebo slouží pouze jako sklad běžně nepoužívaných věcí v domě, měla by být dostatečně izolovaná.

Úsporným řešením při zachování tepelněizolačních, nosných a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem. Nový systém Isover Step Cross využívá pevnosti EPS trámců
v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. Dalšími výhodami jsou jednoduchá aplikace bez tepelných mostů, minimální přitížení stropu a cena systému. Minimální tloušťka tepelné izolace pod nevytápěnou půdou je 140 mm. Dnes doporučené (v brzké době však základní) tloušťky izolací začínají na 200 mm. Na této tloušťce začínají i skladby systému Isover Step Cross. EPS kříže ze speciálního tvrzeného polystyrenu a i nosné trámky jsou k dispozici v tloušťkách 200–300 mm.

Aplikace systému je velice jednoduchá. Na parotěsnou zábranu se připraví nosná část z tvrzeného pěnového polystyrenu a vzájemně se slepí PUR lepidlem. Do takovéhoto roštu se následně klade minerální tepelná izolace, která se na závěr přiklopí pochozími OSB deskami, jež se šroubují do montážního prkna lepeného na EPS rošt. Podrobnosti systému včetně kompletního montážního návodu viz nový katalog Isover Podlahy.

Zdroj: Isover