Magisterský program Inteligentní budovy na ČVUT v Praze

Magisterský program Inteligentní budovy na ČVUT v Praze

Nový dvouletý magisterský studijní program Inteligentní budovy je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Akreditace byla udělena pro presenční formu studia zajišťovanou v jazyce českém.

Studijní program je vhodný nejen pro absolventy bakalářských programů, ale i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných programů magisterských. Neotvírá se kombinovaná forma, ale cvičení a semináře budou sloučeny do bloků, což umožní optimální sestavení rozvrhu i pro dojíždějící studenty.

Přijímací řízení bude probíhat na všech zúčastněných fakultách a bude mít formu individuálního pohovoru. Každému studentovi bude přidělen individuální tutor.

Termín na podání elektronických přihlášek na Fakultu elektrotechnickú ČVUT se blíží: do 31. března 2010.

Více informací na www.ib.cvut.cz/