KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY

KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY

železnice_město_architektura

Cílem již 7. ročníku konference je otevřít diskusi na téma dopadu vlivu železnice na urbanismus města vs. vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce. Téma konference navazuje na výročí 170 let příjezdu prvního vlaku do Prahy a oslavy železnice po ČR.

Termín: 3. 6. 2015, 8.30-16.00 hod.

Místo: Kulturní sál Českých drah, Hlavní nádraží v Praze

Úvodní slovo

V srpnu roku 1845, 20 let po vzniku první parostrojní železnice na světě, prolomil hradby a vjel i do Prahy první vlak. Do konce 19. století změnila železnice svět – protkala kontinenty od moře k moři, ovlivnila města, průmysl i životy lidí. O sto sedmdesát let později jsou nároky kladené společností na železniční dopravu jiné. Zvyšuje se rychlost a cestovní komfort, zmenšují se naopak požadavky na plošný rozsah staveb a zařízení pro dopravu. Nádraží i celé tratě jsou opouštěny, jiné se přestavují a do té doby obrovské drážní plochy se vrací zpět městu. Jak s nimi nakládat? Jak se vypořádat s jejich paměťovou dimenzí? A má železnice stále potenciál ovlivnit život stejně, jako měla na svém počátku? I na tyto otázky se pokusí reagovat letošní Křižovatky architektury.

Tomáš Šenberger – předseda programové rady

Program konference

BLOK I | HISTORICKO-VÝVOJOVÝ
Vliv železnice na rozvoj území, nádraží jako architektonický typ od XIX. do XXI. století, úvod do tématu.

BLOK II | PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Památková ochrana železniční infrastruktury, definice kulturních a památkových hodnot, zachování, přístup k objektům a jejich ochraně.

BLOK III | NOVÉ VYUŽITÍ
Nová funkce nádražních budov, územní plány hledají cesty pro železnice, majetko-právní aspekty (památkově chráněná budova vs. nová budova).

BLOK IV | URBANISMUS A ARCHITEKTURA
Vliv železnice na urbanismus měst, železnice je živý systém, iniciátor nových aktivit/nových velkých projektů, je třeba napojení dalších služeb – parking, návazná MHD (nové iniciační projekty; výhled do budoucna s aktivním podílem železnice na architektuře, současnost a budoucnost, železnice pro XXI. století, velké evropské projekty).

Programová rada

Za přípravu programu konference zodpovídá programová rada složená z respektovaných odborníků a zástupců cílových skupin konference:

 • prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze, předseda programové rady
 • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR
 • Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM
 • Mgr. Květa Vitvarová, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze, kARek architektonický ateliér
 • Ing. Petr Prokeš, České dráhy, a.s.
 • JUDr. Petr Bým, šéfredaktor, Stavební fórum

Cílové skupiny

 • samospráva, státní správa
 • architekti, urbanisti, památkáři, projektanti
 • investoři, developeři
 • akademická obec, studenti
 • média

Okruhy témat

 • železnice jako fenomén rozvoje města
 • co železnice městům dala, co vzala a co jim vrací zpět
 • vracení železničních ploch a objektů zpět městům
 • case studies (tuzemské i zahraniční)

Konference by měla

 • stát se informační platformou pro dialog především se zástupci měst, státní správy a s odbornou veřejností vedený i zástupci MK,
 • poskytnout účastníkům příklady z praxe,
 • definovat společenské aspekty,
 • představit související legislativu, právní aspekty,
 • hledat nová východiska a přístupy.

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Prohlídka Vládního salonku ČD spojená s obědem
 • Výstava studentů FSv ČVUT v Praze
 • Výstava Národního technického muzea
 • Výstava vybraných prací soutěže pro mladé a začínající architekty do 33 let Young Architect Award

Více: www.krizovatkyarchitektury.cz

Komentáře