KM Beta ocenila nejlepší obchodní partnery
Galerie(1)

KM Beta ocenila nejlepší obchodní partnery

Své nejvýznamnější obchodní partnery pozvala společnost KM Beta tentokrát do areálu Bukovanského mlýna poblíž Kyjova. Pro šedesát obchodních partnerů byla připravena klasická zabijačka spojená s ochutnávkou nejoblíbenějších specialit. V rámci večerní oficiální části předali zástupci společnosti KM Beta, generální ředitel Ing. Jaroslav Vogeltanz a obchodní ředitelka Ing. Dagmar Kožinová, ceny nejúspěšnějším obchodním partnerům.

Příjemné prostředí stylového mlýna letos uvítalo 60 nejaktivnějších partnerů společnosti KM Beta. V nové kategorii Suché maltové směsi PROFIMIX byl oceněn STEJSTAV MILEVSKO. Největším odběratelem pálených prvků se stal i v letošním roce Ing. Gerhard Kubný, zástupce Stavebnin Janík. První místo v obou zbývajících kategoriích obhájil také letos DEKTRADE a.s., druhá místa patří firmě STEJSTAV MILEVSKO s.r.o.

V odpoledních hodinách byla pro hosty připravena klasická zabijačka. Ochutnávku specialit stylově doprovodil harmonikář. Večerním programem doprovázela cimbálová muzika, kterou vystřídala skupina Fleret. Hosté se mohli zapojit i do degustace pálenek a degustace vín ve zdejším vinném sklepě. K vidění byly také tradiční tance krojovaných.

Největší odběratelé v roce 2012:

Betonová střešní krytina

1. DEKTRADE a.s.
2. STEJSTAV MILEVSKO s.r.o.
3. PRVNÍ CHODSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, spol. s r. o.

Vápenopískové zdicí prvky SENDWIX
1. DEKTRADE a.s.
2. STEJSTAV MILEVSKO s.r.o.
3. STABE GROUP s.r.o.

Pálené prvky PROFIBLOK

ing. Gerhard Kubný – STAVEBNINY JANÍK

Suché maltové směsi PROFIMIX
STEJSTAV MILEVSKO s.r.o.

Zdroj: KM Beta a.s.

–>–>