Industriální topografie

Industriální topografie

Přemýšlíte-li o zajímavém dárku, narazila jsem na jeden zajímavý tip. Je jím první díl řady věnované průmyslovému dědictví nazvané Industriální topografie. Aktuálně se publikace věnuje ústeckému kraji, který počtem objektů průmyslového dědictví a typologickou pestrostí, velkorysostí architektonických řešení industriálních budov i technických koncepcí patří k nejpozoruhodnějším v České republice. Publikace lokalizuje 778 staveb a areálů v 587 heslech, obsahuje 17 map a 570 černobílých vyobrazení.

Kniha, jejíž autory jsou Vladislava Valchářová (ed.), Lukáš Beran a Jan Zikmund, je součástí projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo ji Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska při příležitosti 6. Mezinárodního bienále Industriální stopy 2011 a Dnů evropského dědictví 2011.

Průmyslové stavby jsou dědictvím cenným i problematickým. Je na čase sebrat odvahu a odpovídajícím způsobem s ním naložit, abychom jen nepřihlíželi jejich mnohdy žalostnému stavu.

(kk)

–>–>