FM Fórum přináší nový rozměr do Facility managementu

FM Fórum přináší nový rozměr do Facility managementu

FM Fórum Konference ve školství je místem, kde se u kulatého stolu setkají odborníci, kteří jsou v ČR garanty vzdělávání ve Facility managementu, ať už hovoříme o akademické půdě nebo komerční. Garantem Fóra Konference ve školství se stal prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. působící na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pozvání na fórum přijal i zahraniční host, kterým je doc. Ing. Viera Somorová, PhD., prezidentka Slovenské asociace Facility managementu SAFM. Na fóru se můžete taktéž setkat i se zástupci České pobočky mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ.

Termín konání: 23. června 2011 (9.00 – 14.00 hod.)
Místo konání: Hotel Olympik, Praha

Více info na www.fmforum.cz/fm-forum/56-diskusniho-forum-ke-konferenci-ve-kolstvi.html

–>–>