Dobré výsledky koncernu Holcim za prvních devět měsíců a slibný výhled

Dobré výsledky koncernu Holcim za prvních devět měsíců a slibný výhled

- Nadprůměrný růst prodeje kameniva v České republice
- Vyšší prodej cementu a betonu
- Nárůst tržeb o 15,8 % na 20,3 miliardy CHF
- Provozní zisk EBITA vzrostl o 19 % na 5,3 miliardy CHF
- Provozní zisk se zlepšil o 20,7 % na 4 miliardy CHF
- Nárůst kapitálu o 1,1 miliardy CHF po prodeji podílu v Jižní Africe
- Čistý příjem vzrostl o 97,8 % na 3,9 miliardy CHF
- Čistý příjem (připsaný akcionářům Holcim Ltd) vzrostl o 119,3 % na 3,3 miliardy CHF
- Hotovostní toky z provozních aktivit se zlepšily o 38,8 % na 3,3 miliardy CHF

Silná pozice na rostoucích trzích se vyplatila

Většina celosvětových stavebních trhů nadále zaznamenává mohutný růst. Toto platí především pro nové trhy a zejména Asii. Rostoucí urbanizace, nedostatek bytů a potřeba budovat a rozšiřovat infrastrukturu jsou hlavní faktory přispívající ke stabilní poptávce po stavebních materiálech. V tomto dynamickém prostředí se Holcimu velmi dobře dařilo v prvních devíti měsících roku 2007, což vedlo k významnému finančnímu růstu.

Pozitivní výsledky jsou též důkazem schopnosti společnosti Holcim rychle a účinně integrovat nové akvizice do koncernu a dosahovat atraktivní marže i navzdory rostoucím cenám energií a surovin.

Prodej cementu v koncernu vzrostl o 8,7 % na úroveň 112,8 milionů tun. Dodávky kameniva, konkrétně drceného kamene, štěrku a písku, firem působících v tomto segmentu poklesly o 0,7 % na 137 milionů tun. Holcim zaznamenal růst v segmentu čerstvého betonu, kde objem prodeje vzrostl o 2,4 % na 33,6 milionů m³. Největší růst dosáhl v Asii díky dynamickému ekonomickému vývoji a novým konsolidacím. Prodej Holcim South Africa v červnu 2007 měl výrazný dopad na výsledky koncernu v regionu Afrika a Střední východ.

Nadprůměrný růst prodeje kameniva v České republice

– Vyšší prodej cementu a betonu
– Nárůst tržeb o 15,8 % na 20,3 miliardy CHF
– Provozní zisk EBITA vzrostl o 19 % na 5,3 miliardy CHF
– Provozní zisk se zlepšil o 20,7 % na 4 miliardy CHF
– Nárůst kapitálu o 1,1 miliardy CHF po prodeji podílu v Jižní Africe
– Čistý příjem vzrostl o 97,8 % na 3,9 miliardy CHF
– Čistý příjem (připsaný akcionářům Holcim Ltd) vzrostl o 119,3 % na 3,3 miliardy CHF
– Hotovostní toky z provozních aktivit se zlepšily o 38,8 % na 3,3 miliardy CHF

Výsledky za třetí čtvrtletí 2007 – koncern:
http://www.holcim.com/gc/CORP/uploads/Holcim_Ltd_3Q_2007_Group_en.pdf

Konsolidované čisté tržby vzrostly o 15,8 % na 20,286 miliard CHF a provozní zisk EBITDA se zvýšil o 19 % na úroveň 5,340 miliard CHF. Ve většině případů se ukázalo, že je možné dosahovat úspěchů i při rostoucích nákupních cenách. Souběžně s dalším růstem provozní efektivity se zlepšila marže provozního zisku EBITDA o 0,7 procentních bodů na 26,3 %. Hotovostní toky z provozních aktivit vzrostly o 38,8 % na 3,260 miliardy CHF.

Zlepšení výsledků v Evropě

V Evropě nadále probíhá intenzívní výstavba. Zvýšení stavební činnosti zaznamenaly i Francie a Velká Británie. Jisté známky nasycení trhu se objevily ve Švýcarsku a v severní Itálii. Ve Španělsku klesla zejména bytová výstavba. Růst nadále pokračoval ve východní Evropě. Obzvlášť dynamická poptávka po stavebních materiálech je v jihovýchodní Evropě a Rusku.

V severní Francii zvýšil Holcim France Benelux prodej ve všech segmentech. Aggregate Industries UK i díky příspěvku společnosti Foster Yeoman zvýšila prodej kameniva, ale růst zaznamenala i v prodaji čerstvého betonu a asfaltu. Velmi dobře se vyvíjí trh i v širším okolí Londýna. V Německu zůstal prodej cementu na stabilní úrovni. Snížená aktivita ve stavebnictví ve Švýcarsku vedla k poklesu prodeje. Dodávky Holcim Španělsko nedosáhly vysoké úrovně z předchozího roku.

V regionu východní a jihovýchodní Evropy prodej cementu dále rostl. Nejvyšší míru růstu zaznamenal Holcim Bulharsko, za ním následuje Rumunsko a Česká republika. Slovensko, Česká republika a Bulharsko zaznamenaly nadprůměrný růst v prodeji kameniva. Chorvatsko a Rumunsko hlásily silný růst v prodeji čerstvého betonu.

Vzhledem k potenciálu trhu v regionu se Holcim pustil do vícero projektů expanze. Probíhá  modernizace a rozšiřování výrobních kapacit v Beli Izvor v Bulharsku a v největší rumunské cementárně Campulung. V cementárně Šurovo, která zásobuje cementem Moskvu, se naplno rozběhl projekt plánovaného zdvojnásobení výrobní kapacity na 2,1 milionu tun cementu ročně.

Celkové dodávky cementu v Evropě vzrostly o 5,7 % na objem 26,1 milionu tun. Nejvýrazněji vzrostl prodej kameniva, a to o 9,8 % na 76,4 milionu tun. K tomuto výraznému růstu poprvé přispěl Foster Yeoman se sídlem ve Velké Británii (konsolidovaný od září 2006) a stabilní výkon ve východní a jihovýchodní Evropě. Objemy čerstvého betonu zůstaly na stabilní úrovni 14,9 milionu m³.


Výsledky za třetí čtvrtletí 2007 – region Evropa:
http://www.holcim.com/gc/CORP/uploads/Holcim_Ltd_3Q_2007_Europe_en.pdf

Provozní zisk EBITA vzrostl o 25,3 % a dosáhl tak sumy 1,835 miliard CHF. Tento výsledek zrcadlí zvýšený výkon Aggregate Industries UK, stejně jako i Holcim France Benelux a doslova všech firem koncernu ve východní Evropě. Za zmínku stojí povzbudivé průběžné výsledky na Slovensku, České republice, Rumunsku a Bulharsku. Výrazně vyšší příspěvek k pozitívním výsledkům přineslo Rusko.

Výhledově rekordní výsledek

Holcim se opět může těšit na vynikající výsledky a přirozený růst za celý finanční rok 2007. Navzdory jistému zpomalení na některých trzích vedení společnosti očekává, že v roce 2007 koncern opět jasně překročí cíl dlouhodobého 5 procentního růstu vnitřního provozního zisku EBITDA. Akvizice z posledních let, rozsáhlý program rozšiřování kapacit a rostoucí efektivita jsou základem pro růst koncernu i v budoucích letech.


Výsledky za třetí čtvrtletí 2007 – hlavní čísla koncernu:
http://www.holcim.com/gc/CORP/uploads/Holcim_Ltd_3Q_2007_KeyFigures_en.pdf


Zdroj: Holcim (Česko) a.s.