Certifikace pro všechny technologie bezmazných kompresorů

Certifikace pro všechny technologie bezmazných kompresorů

Společnost Atlas Copco oznámila, že všechny její bezmazné kompresory nyní splňují certifikaci třídy 0 podle poslední novelizace normy ISO 8573-1 s ohledem na obsah oleje ve stlačeném vzduchu. Společnost Atlas Copco je prvním výrobcem kompresorů u nás, který obdržel pro všechny své technologie bezmazných kompresorů tuto certifikaci podle nejnovějších mezinárodních norem.

Může tak s klidem splnit nejvyšší požadavky zákazníků na kvalitu stlačeného vzduchu. Tato certifikace také vyzdvihuje trvající závazek společnosti Atlas Copco k ochraně výroby svých zákazníků prostřednictvím certifikovaného vzduchu s nulovým obsahem oleje.

Do bezmazných kompresorů patří turbokompresory, zubové, spirálové a pístové kompresory, šroubové kompresory se vstřikem vody, bezmazné šroubové kompresory a čtyřstupňové kombinované pístové kompresory a také mobilní kompresory k pronájmu. Tyto kompresory vyrábějí stlačený vzduch s nulovým obsahem oleje, který je vhodný pro aplikace v textilním průmyslu, potravinářství, při výrobě nápojů, důlní těžbě, v elektroprůmyslu včetně elektroniky (výroba polovodičů, ale i pro čisté výrobní provozy) a také pro výrobce z oblasti farmacie, chemie a kosmetiky, do lakoven, pro úpravu vody a do nemocnic.

Certifikáty o obsahu oleje stávajících řad kompresorů společnosti Atlas Copco vydalo uznávané nezávislé sdružení Technische Überwachungs-Verein (TÜV, německé Technické kontrolní sdružení) na základě nepřísnějších dostupných metod měření a zkoušek. Tato certifikace stvrzuje, že nebyla zjištěna naprosto žádná přítomnost oleje.

(Atlas Copco)