Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 5/2011 v prodeji

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 5/2011 v prodeji

Od 17. října je v prodeji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 5/2011.

V čísle 5/2011 se dočtete:

PROFIL SPOLOČNOSTI

Východoslovenské stavebné hmoty: Ekologický cement – ekocement

ANALÝZA: Dopravné značenia na diaľniciach a cestách
Navrhovanie dopravného značenia na diaľniciach a cestách

TÉMA: Tunelová výstavba
Slovenskí tunelári existujú nielen v pejoratívnom zmysle

Je použitie metódy Naprojektuj a postav na výstavbu diaľničných tunelov krokom vpred?

Geotechnický monitoring tunelů

Geotechnické kontrolné merania v portálových oblastiach tunelov

Bezpečnost tunelů začíná na portálech

Technologické vybavené tunelů na Pražském okruhu

Železničný tunel Turecký vrch

Paženie železničného tunela Turecký vrch

Tunel Horelica – postup výstavby druhej tunelovej rúry

Doplňujúce sanačné opatrenia tunela Špelc v časti Kráľovská obora

Metro V.A – moderní stavba s využitím plnoprofilového zeminového štítu

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Projektovanie Gotthardského tunela pomocou CAD systému

Tunel Gotthard – plnohydraulicky zadebnený komplexný prierez

Tunel Bibra – súčasť nemeckého dopravného projektu VDE 8.2


DOPRAVNÉ STAVBY
Debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým postihnutím (2. časť)

ŠPECIÁL: Vodohospodárske stavby
Ako sa plánuje prevádzka vodných elektrární na Slovensku
   
Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.: Chceme mať cesty 21. storoči…

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Realizácia projektu PPP na výstavbu R1 z pohľadu nezávislého…

Tunel Cholupice na Pražskom okruhu – rok po sprejazdnení

Další informace najdete na stránce časopisu.

–>–>