Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2012 v prodeji

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2012 v prodeji

Od 11. května je v prodeji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2012.

V čísle 2/2012 se dočtete:

INVESTÍCIE A PROJEKTY


Environmentálne prínosy a legislatívne súvislosti pripravovaného IDS v Košiciach

PROFIL SPOLOČNOSTI
CEMOS: Cestné a mostné staviteľstvo by si zaslúžilo jasnú koncepciu

TÉMA: Mosty
Anketa – použitie metódy Naprojektuj a postav

Mostné objekty cesty pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat

Mostné objekty na 4. úseku rýchlostnej cesty R1

Odvodnenie najdlhšieho mosta 2. úseku rýchlostnej cesty R1

Mosty na ceste I/68 a na rozšírení diaľnice D1 Bratislava – Trnava

Most 205 na diaľnici D1 v km 1,600 – I. etapa

Mostné objekty na spojovacej koľaji A2 vedúcej do zriaďovacej stanice Žilina – Teplička

Rekonstrukce tramvajového mostu Komoko

Nová technologie pro zvedání mostů

Výstavba mosta v súlade s prírodou

Elegantný oblúk nad riekou Labe

ŠPECIÁL: Sanácie a hydroizolácie v inžinierskom staviteľstve

Sanácia kanalizácií výrobkami s cementovým spojivom

Rekonštrukcia mosta Dolné Plachtince

Další informace najdete na stránce časopisu.

–>–>