Časopis ASB 3/2014

Časopis ASB 3/2014

Vyšlo nové číslo časopisu ASB pro architekty, projektanty, developery, investory a další odborníky. Tentokrát je zaměřené na architektonické soutěže a veřejné stavby. Přináší studii o historii soutěží, informace o novém metropolitním plánu a přibližuje novou evropskou zadávací směrnici. 

V tomto čísle také najdete ukázky staveb k veřejnému účelu, které vznikly na základě soutěží i bez nich. Každá z nich však reprezentuje vítězství návrhu kvalitního, který místo, kam vrostl, obohatil. Ať už jde o galerii v Liberci, Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání či zázemí biotopu v Honěticích.