Architecture Week Praha 2012

Architecture Week Praha 2012

1. - 28. 10. 2012
6. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu
téma 2012: doprava, dopravní stavby, infrastruktura a územní rozvoj
motto 2012: Svět v pohybu, lidé v pohybu

1. Letohrádek královny Anny

Výstava Doprava, infrastruktura a územní rozvoj států V4+2

Cílem výstavy je představit nejzajímavější dopravní a územně-rozvojové projekty vybraných měst zemí V4 + 2 s přihlédnutím k celkové koncepci společného rozvoje a posilování územní soudržnosti Evropy. Expozice, prezentované na výstavě, jsou zaměřeny na všechny druhy dopravy, tj. železniční, silniční, vodní a leteckou a jsou vybírány na základě spolupráce s odborníky. Na výstavě budou k vidění modely, projekční dokumentace, fotografie, které doplní audiovizuální prezentace na LCD – jak jednotlivých druhů dopravy, tak zajímavých dopravních staveb a projektů. Prezentován zde bude rovněž historický vývoj dopravy v časové ose, která bude součástí expozice. Exponáty budou zapůjčeny od muzeí a galerií v ČR. Kurátorkou výstavy se stala Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Výstava Arch World, která představí dopravní stavby, developerské realizace a zajímavé architektonické a projekty architektonických kanceláří z celého světa – Argentiny (Dieguez Friedman arquitectos & asociados), Austrálie (Sharif Abraham Architects), Číny (Velký čínský průplav), ČR (Pontex, Satra, Skanska), Dánska (3XN), Estonska (3 + 1 architects), Finska (PES Architects, ALA Architects), Francie (Dominique Perrault Architecture, SÜD architects), Chorvatska (3LHD), Itálie (Massimiliano Fuksas Architecture, Renzo Piano Building Workshop), Izraele, Japonska (Tange Associates, Tadao Ando architect & Associates), Jihoafrické republiky (SAOTA architects), Jižní Korey (Mass Studies), Libanonu (Ateliér Simona), Litvy (Ambraso Architektu Biuras, Paleko studio), Lucemburska (Ordre des Architectes et des Ingénieurs), Maďarska (4D Architect studio), Mexika (Grupo Sordo Madaleno, Serrano Monjaraz arquitectos), Německa (GMP Architekten), Nizozemí (UN Studio), Panamy (Velký panamský průplav), Peru (Javier Artadi Arquitectos), Polska (Ozone Architectural Studio), Portugalska (Bernardo Rodriguez Arquitecto, Goncalo Byrne Arquitecto, Aires Mateus Arguitecto, Paulo David Arquitecto), Rakouska (Coop Himmelb(l)au, Albert Wimmer), Skotska (Caledonian Canal, Falkirk), Slovinska (Arhitektura), Španělska (Estudo Lamela Arquitetos, Ricardo Bofil Taler de Arquitectura), Turecka (Global Architectural Development), Valonska-Bruselu a Belgie (Ecluse de Lanay, Pont Canal, Ronquiers, Strépy), Velké Británie (Zaha Hadid Architects, Foster + Partners, Bogle Architects).

Výstava Arch Works CZ&SK navazuje na tradici prezentace nejvýznamnějších architektonických studií z České republiky a Slovenska, kde se prostřednictvím maket a filmových prezentací představí nejzajímavější současná domácí tvorba studií Ľubomír Závodný architektonická kancelária, cakov & partners, D&P Architekti, KOBAN architects, ASTEM, ANDREA KLIMKO architecture, BARAK architekti, Bogár Králik Urban ateliér architektury a designu, BKPŠ, BOUDA MASÁR architekti, Expo Line, Krepop & Suchánek architektonická kancelária, za ČR se představí Ateliér Simona, CASUA, Fa Parolli, Intence, Patrik Kotas Atelier designu a architektury Šrámková architekti a další. Kurátorem výstavy bude Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.

Výstavy budou probíhat od 1. do 28. 10. 2012.

2. Tereziánské křídlo Starého královského paláce
V Tereziánském křídle bude umístěna výstava známého rakouského architekta Borise Podreccy, která bude jakýmsi průřezem jeho dosavadní tvorby. Výstava je připravována ve spolupráci se SPOK.

Výstava v Tereziánském křídle bude probíhat od 1. do 28. 10. 2012.

3. Národní technická knihovna Ballingův sál
V Národní technické knihovně budou tradičně probíhat přednášky, v letošním roce plánují organizátoři cca 8 přednášek zahraničních architektů. Přednášky jednotlivých architektů probíhají v Ballingově sále NTK, od 20.00 hodin, vstup na ně je volný a tlumočení do češtiny je vždy zajištěno. Tlumočnická sluchátka jsou k dispozici proti občanskému průkazu.

Svou účast na letošním festivalu přislíbili: argentinský architekt Tristan Dieguez z architektonické kanceláře Dieguez Fridman arquitectos & asociados, italský architekt Massimiliano Fuksas, mexičtí architekti Javier Sordo Madaleno Sr. A Javier Sordo Madaleno Jr. ze studia Grupo Sordo Madaleno, peruánský architekt Javier Artadi, rakouský architekt Boris Podrecca ze studia Atelier Boris Podrecca, rakouský architekt Albert Wimmer ze studia Atelier Albert Wimmer nebo španělský architekt Ricardo Bofill, ze studia Taller de Arquitectura.
Přesný program přednášek bude návštěvníkům k dispozici na www.architectureweek.cz nebo v tištěném Průvodci festivalu, který bude rozdáván v Letohrádku královny Anny nebo v Národní technické knihovně, případně přímo na jednotlivých kulturních institutech.

4. Kulturní instituty zúčastněných zemí
Přednášky, výstavy
Festival je již tradičně připravován ve spolupráci s velvyslanectvími a kulturními instituty jednotlivých zemí, proto jsou na půdě kulturních institutů pořádány další zajímavé přednášky a národní výstavy architektury, které jsou součástí festivalu.

Přednášky a výstavy pořádané kulturními instituty jsou zdarma – přesný program výstav a přednášek, časy konání nebo případné vstupné naleznete na www.architectureweek.cz nebo v tištěném Průvodci festivalu, který bude k dispozici v Letohrádku královny Anny nebo v Národní technické knihovně, případně přímo na jednotlivých kulturních institutech.

5. Míčovna Pražského hradu
Slavnostní večer
Každoročně je festival zahajován velkým slavnostním večerem za účasti domácích i zahraničních politických představitelů, velvyslanců, primátorů měst, hejtmanů krajů, hostů festivalu a osobností architektury z ČR i celého světa, oživený zajímavým doprovodným programem. Architekturou domácích i zahraničních dopravních staveb provede hosty večera paní Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. Moderátorem bude televizní moderátor PhDr. Jakub Železný. Představí se Český symfonický orchestr.
Slavnostní večer je pouze pro zvané.

6. Odborné setkání v Brožíkově síni Staroměstské radnice
Přednášky a diskuze zástupců měst a zúčastněných států se zástupci českých stavebních společností. Akce se zúčastní primátoři a starostové zemí měst V4 + 2 a experti z oblasti ekonomiky, plánování a výstavby dopravních staveb. Program zahájí Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy, příspěvky přednesou Mgr. Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR, Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí ČR, Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan VŠE v Praze a Harry van Dorenmalen, generální ředitel pro evropské záležitosti IBM. Setkání moderuje Ing. Pavel Švagr, CSc., dopravní expert. Příspěvky v délce 15-20 minut budou simultánně tlumočeny do angličtiny.
Odborné setkání je pouze pro zvané.

7. Doprovodný program
V rámci festivalu budou mít návštěvníci možnost navštívit další akce nebo muzea a galerie, dle vlastních možností a uvážení.

A. Muzea

Do programu festivalu bude v letošním roce zařazena řada zajímavých expozic a muzeí, souvisejících s dopravou a dopravní infrastrukturou z celé České republiky – auta, železnice, letadla, lodě. Tento program bude zajímavý i pro rodiny s dětmi – například Muzeum lega, Muzeum stavebnice Merkur, Království železnic nebo Muzeum modelové železnice děti jistě nadchnou.

Informace o jednotlivých muzeích, otevírací doby, výše vstupného a podrobnější informace o expozicích budou k dispozici na stránkách www.architectureweek.cz.

B. Procházky za architekturou

Ve spolupráci s pražskou informační službou připravujeme již tradiční procházky za architekturou – letos s tematikou pražských dopravních staveb. Organizátoři plánují v průběhu festivalu celkem osm procházek, některé z nich vhodné pro rodiny s dětmi.

Kapacita vycházek je omezena, proto je nutná předchozí registrace (na www.architectureweek.cz). Procházky jsou pro registrované účastníky zdarma, pouze v případě, že je do procházky zařazena návštěva muzea, galerie nebo jiné budovy, je nutné uhradit vstupné dle ceníku těchto institucí. Program a podrobnější informace k procházkám naleznete na stránkách www.architectureweek.cz.

K mezinárodnímu festivalu Architecture Week Praha 2012 proběhne tisková konference, která se bude za účasti zajímavých domácích i zahraničních hostů konat dne 2. 10. 2012 v 10.00 hodin v Letohrádku královny Anny. Zájemci z řad novinářů se budou moci od 11.00 hodin zúčastnit také komentované prohlídky výstavy Doprava infrastruktura a územní rozvoj států V4+2, Arch World a Arch Works CZ&SK, kterou povede Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. a po dohodě je možné se přesunout do Tereziánského křídla Starého královského paláce k prohlídce výstavy Borise Podreccy.

Rovněž bude k festivalu vydán dvojjazyčný (čj, aj) a dvoudílný katalog Architecture Week 2012.